You are here

Welkom op de BICS-website

Printer-friendly versionPDF version

Deze website is bedoeld voor gebruikers van BICS en anderen die betrokken zijn bij elektronisch melden in de binnenvaart. Schippers, (binnenvaart)bedrijven, vaarwegbeheerders, ontwikkelaars van RIS-technologie en andere geïnteresseerden treffen op deze site alle informatie aan over het Binnenvaart Informatie en Communicatie Systeem en verder de toepassingen en standaarden die hiermee samenhangen.

 

 

Eenmalig elektronisch melden van reis Vlaanderen - Nederland vanaf 15 februari 2023 mogelijk

Vaar je vanuit Nederland naar Vlaanderen of omgekeerd? Dan hoef je vanaf 15 februari 2023 deze reis maar eenmalig aan te melden. Nogmaals elektronisch “heraanmelden” bij de grens is dan niet meer nodig. Deze administratieve vereenvoudiging is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de Vlaamse Waterwegbeheerders en Rijkswaterstaat.

Vanaf 15 februari 2023 worden de reis en ladingsgegevens die voorafgaand aan de reis worden gemeld via meldsoftware (bijvoorbeeld BICS) direct gedeeld met de onderlinge partners. “Het is fijn dat dit op deze manier kan. Het scheelt vooral dubbel werk voor de schipper. We kregen signalen vanuit de sector dat elektronisch melden bij de grens, tussen Vlaanderen en Nederland, voor veel frustratie kon zorgen. Zeker omdat de internetverbinding juist op die plekken soms hapert. Ik ben dan ook trots dat deze aanpassing mogelijk is.” Aldus Karin Valkenier, projectleider binnen Rijkswaterstaat.

Efficiëntere afhandeling

In Vlaanderen worden de gegevens sinds deze aanpassing ook direct gedeeld met de waterwegbeheerders op het traject van het schip via het eRIBa-platform. “Dit alles wel op de voorwaarde dat de schipper minstens twee routepunten doorgeeft via de meldsoftware. Dit zorgt voor een efficiëntere afhandeling van de vooraanmelding aan de kunstwerken en een vlotte en juiste facturatie” zegt Jan Gilissen, RIS applicatiebeheerder van De Vlaamse Waterweg nv.

Vlotte vaart

“We starten vanaf 15 februari 2023 met deze uitwisseling. Je hoeft niets extra te doen als schipper, behalve dan eenmalig elektronisch melden bij vertrek van de reis. In de opstartperiode zijn we extra nieuwsgierig naar de ervaringen van de betrokken partners. We hopen dat dit voor iedereen een nog vlottere vaart betekent”. Aldus Valkenier.

BICS

Heeft u in BICS het automatisch heraanmelden van reizen tussen Antwerpen en Nederland ingesteld? Verwijderen dan deze automatische heraanmelding vanaf 15 februari. Hoe u een automatische heraanmelding kunt verwijderen wordt hier uitgelegd.

 

Bijzondere transporten melden met BICS 

Als uw scheepsreis een bijzonder transport betreft, dan moet deze elektronisch gemeld worden (zie artikel 1.21 van het Rijnvaartpolitiereglement). Er kan gebruik worden gemaakt van de BICS-software om aan deze elektronische meldplicht te voldoen. Bij het elektronisch melden van bijzondere transporten kan sprake zijn van afwijkende situaties vanwege de samenstelling van de varende eenheid. In de onderstaande instructiekaart worden deze situaties beschreven en worden instructies gegeven voor het melden van deze reizen met BICS.

 

Nieuwe instructiekaarten

Er zijn nieuwe instructiekaarten voor BICS beschikbaar gesteld waarin uitgelegd wordt hoe u gebruik kunt maken van een aantal handige BICS-functie. Wilt u bijvoorbeeld dat uw reizen van Antwerpen naar Nederland automatisch heraangemeld worden, of bent u op zoek naar een manier hoe uw ETA automatisch gemeld kan worden als u Terneuzen als tussenpunt heeft? Neem dan eens een kijkje naar de onderstaande instructiekaarten. Op de pagina handleidingen zijn meerdere instructiekaarten te vinden.

Uitbreiding doelgroep elektronische meldplicht per 1 december 2021

Vanaf 1 december 2021 zullen de gegevens die overeenkomstig met de in artikel 12.01 (zie blz. 79) vastgelegde meldplicht nu via de marifoon, schriftelijk of elektronisch mogen worden meegedeeld, verplicht elektronisch moeten worden gemeld. De elektronische meldplicht, die tot de genoemde datum alleen gold voor samenstellen en schepen die containers vervoeren, alsook schepen met vaste tanks aan boord, zal nu worden uitgebreid tot de onderstaande scheepstypes:

  • schepen die vallen onder artikel 12.01, eerste lid, onderdeel a van het RPR die goederen vervoeren waarop het ADN van toepassing is;
  • schepen die vallen onder artikel 12.01, eerste lid, onderdeel d van het RPR met een lengte van meer dan 110 meter;
  • hotelschepen die vallen onder artikel 12.01, eerste lid, onderdeel e van het RPR;
  • zeeschepen die vallen onder artikel 12.01, eerste lid, onderdeel f van het RPR;
  • schepen die vallen onder artikel 12.01, eerste lid, onderdeel g van het RPR die een LNG-systeem aan boord hebben;
  • bijzondere transporten als bedoeld in artikel 1.21 zoals vermeld in artikel 12.01, eerste lid, onderdeel h van het RPR.

U kunt de BICS-software gebruiken om te kunnen voldoen aan deze elektronische meldplicht.

Mocht dit tot vragen leiden, neem dan gerust contact op met de BICS-helpdesk. U kunt uw vraag ook via e-mail sturen middels het BICS-contactformulier.

 

Over deze website

Voor BICS-gebruikers
Deze website is speciaal ingericht voor directe gebruikers van BICS, namelijk de schippers in de beroepsvaart. Voordat u van BICS gebruik kunt maken dient u zich eerst online te registreren, waarna u de BICS-software kunt downloaden. Verder vindt u op deze website verschillende webpagina’s, waaronder: handleidingen, ondersteuning, achtergronden en contactinformatie.

Voor ontwikkelaars
Ontwikkelaars vinden hier relevante documentatie, standaarden, referentiegegevens en specificaties.

De inhoud
De inhoud van deze website is compleet aangepast aan het nieuwe BICS. In de sectie Gebruik van BICS vindt u praktische instructies over het installeren en gebruik van het nieuwe BICS. Op de pagina 'Help' vindt u informatie over de opzet en het gebruik van deze website, zoals de betekenis van veel gebruikte termen en afkortingen.

Gebruik het menu of de hyperlinks in de tekst om te navigeren binnen deze website of tik in het zoekveld een zoekwoord in. Kijk ook bij ‘Tips en veelgestelde vragen (FAQ)’. Misschien vindt u hier direct wat u zoekt. Voor meer informatie of eventuele vragen over BICS kunt u ook altijd terecht bij de helpdesk van BICS.

 

Succes met het elektronisch melden!

Foto vanuit de verkeerspost op de Waal bij Nijmegen 
De Waal bij Nijmegen vanuit de verkeerspost