You are here

Laatste nieuws

Printer-friendly versionPDF version

Op deze pagina staan de laatste nieuwtjes m.b.t. het BICS en gerelateerde zaken, zoals de diverse nieuwe ontwikkelingen en of nieuwe releases.

 

Update BICS-versie 5.5 (release 16) beschikbaar gesteld (okt 2020)

Per 27 okt 2020 is een nieuwe versie BICS v5.5 gepubliceerd en beschikbaar gesteld (zie Downloaden van BICS). Bestaande gebruikers worden in de BICS applicatie automatisch geattendeerd op de nieuwe update en kunnen deze vervolgens vanuit BICS installeren (zie Gebruik van BICS => Installeren van BICS Update) of apart downloaden en over de bestaande versie heen installeren.

De nieuwe update van BICS v5.5 bevat diverse verbeteringen en aanpassingen o.a. naar aanleiding van de geplande overgang naar de nieuwe Rijkswaterstaat berichtendienst en wensen afkomstig van gebruikers.

De verwachting is dat voor de BICS gebruikers eind 2020 de migratie naar de nieuwe berichtendienst in stappen in gang zal worden gezet. Gebruikers worden daar apart over geinformeerd.

Belangrijk is dat indien u een bestaande BICS installatie update, dat de bestaande instellingen gewoon worden overgenomen, inclusief uw Berichtendienst instellingen. Bestaande gebruikers ontvangen bericht wanneer ze kunnen migereren.

Bent u een nieuwe gebruiker dan dient u eerst een account aan te vragen via de BICS website en tijdens de installatie voor de e-mail optie te kiezen, tenzij anders aangegeven bij het terugkoppelen van uw accountgegevens.

De belangrijkste verbeteringen zijn:

 • Versie geschikt voor Mac-OS Catalina (Apple): deze BICS versie is geschikt gemaakt voor de nieuwe Apple Catalina versie, zodat Apple gebruikers met deze versie van het Operating systeem BICS (weer) kunnen gebruiken.
 • Seinbepaling inclusief een verklarende reden: na het bepalen van de seinvoering via BICS kunt u in het analysescherm nu ook de reden voor de bepaalde seinvoering terugvinden.
 • Container informatie controle: Er is een extra controle in BICS toegevoegd, die de opgegeven container informatie controleer op inconsistentie. Normaliter is het containernummer uniek, zodoende kan een container met hetzelfde nummer niet op verschillende plekken worden gestuwd of een verschillend type hebben. Wel kunnen meerdere goederen in dezelfde container worden opgegeven.
 • Invullen actuele diepgang: Het invullen van de actuele diepgang is verplicht en wordt nu bij het aanmaken van een nieuwe reis niet meer met een default ingevuld. Velde blijft leeg en moet explciet worden ingevuld.
 • Voorbereid op aansluiting op de nieuwe Rijkswaterstaat berichtendienst: Rijkswaterstaat gaat eind 2020 overstappen naar een nieuwe Berichtendienst. Om te kunnen communiceren met de nieuwe berichtendienst is wel deze nieuwe BICS v5.5. vereist. Vooralsnog (zolang u nog geen andere instructies heeft gekregen) dient u tijdens de installatie altijd voor de E-mail (berichtendienst) optie te kiezen.

Zie verder ook onderstaand bericht "Overstappen op de nieuwe BICS-versie 5").

Voor vragen over de nieuwe BICS kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met de BICS Helpdesk, de Handleidingen en/of de pagina "Tips en veelgestelde vragen" raadplegen.

Tenslotte wensen wij u veel gebruikersplezier toe met de verbeteringen in de nieuwe versie van BICS. 

Namens Functioneel Beheer BICS.

IVS Next operationeel en Nieuwe website van Sluisplanning (sluisplanning.rws.nl) beschikbaar gesteld (maart 2019)

Rijkswaterstaat vervangt Sluisplanning.nl door een verbeterde versie sluisplanning.rws.nl. In verband met de nieuwe Privacy wetgeving is het noodzakelijk dat u zich opnieuw registreert om met de nieuwe versie te kunnen werken. Vanaf 14 maart 2019 kunt u zich registreren via sluisplanning.rws.nl, via de Registreren knop. Vanaf 17 maart bevat de huidige sluisplanning.nl applicatie niet meer de actuele informatie; wel kunt u nog de GTI-tool via sluisplanning.nl benaderen. Na 24 maart is alleen het nieuwe sluisplanning.rws.nl toegankelijk en actueel en vanzelfsprekend kan via deze nieuwe website ook de GTI-tool worden benaderd.

Meer informatie over de nieuwe Sluisplanning is terug te vinden op sluisplanning.rws.nl en of in het veelgestelde vragen document.

In deze periode vervangt Rijkswaterstaat ook het Informatie Systeem voor de Scheepvaart (IVS90) door het nieuwe IVS Next. Hierdoor kan het voorkomen dat u (tijdelijk) vaker om reis-, ladinginformatie wordt gevraagd en dat de verwerking van uw meldingen wat langer duurt dan gebruikelijk. Hiervoor vragen wij uw begrip. Meer infiormatie over het nieuwe IVS Next in combinatie met BICS is terug te vinden in de veelgestelde vragen sectie en in dit aparte document.

Update BICS-versie 5.4.0 (release 15) beschikbaar gesteld (dec 2018)

Per dec 2018 is een nieuwe versie BICS v5.4.0 (van 28 nov 2018) gepubliceerd en beschikbaar gesteld (zie Downloaden van BICS). Bestaande gebruikers worden in de BICS applicatie automatisch geattendeerd op de nieuwe update en kunnen deze vervolgens vanuit BICS installeren (zie Gebruik van BICS => Installeren van BICS Update). 

De nieuwe update van BICS bevat kleine verbeteringen en aanpassingen voornamelijk gebaseerd op de Tankvaart meldplicht en wensen afkomstig van gebruikers.

De belangrijkste verbeteringen zijn:

 • Opgeven additionele goederen omschrijvingen: in BICS kunnen voor de opgegeven goederen additionele omschrijvingen, zoals productnamen of andere verduidelijkingen, worden opgegeven.
 • Tanklocaties: Het is mogelijk voor tankers om (optioneel) de locatie van de tank op te geven (waar de lading zich in bevindt).
 • Configureerbare CC adressen voor te versturen meldingen: voor de te versturen berichten kunt u nu configureerbare CC-adressen opgeven (bv alleen een CC versturen voor reizen vertrekkend vanaf een bepaalde locatie).

Zie verder ook onderstaand bericht "Overstappen op de nieuwe BICS-versie 5").

Voor vragen over de nieuwe BICS kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met de BICS Helpdesk, de Handleidingen en/of de pagina "Tips en veelgestelde vragen" raadplegen.

Tenslotte wensen wij u veel gebruikersplezier toe met de verbeteringen in de nieuwe versie van BICS. 

Namens Functioneel Beheer BICS.

Uitbreiding elektronische meldplicht voor Tankvaart (jan 2018)

TankerDe Centrale Commissie voor de Rijnvaart heeft een uitbreiding van de elektronische meldplicht aangekondigd. Vanaf 1 december 2018 zullen alle tankschepen (ongeacht type en zowel leeg als geladen) vallen onder de elektronische meldplicht. Zie ook de BICSmail #8 d.d. juni 2018 die uitgebreid ingaat op dit onderwerp voor de Tankvaart. 

Om een soepele invoering te garanderen bereidt Rijkswaterstaat, in samenwerking met Duitsland en met ondersteuning van Bureau Telematica Binnenvaart een communicatietraject voor. Parallel aan de verplichting om elektronisch te melden op de wateren waar het RPR van toepassing is, worden voorbereidingen getroffen om deze uitbreiding ook in het BPR te verwerken zodat de voorschriften weer zoveel als mogelijk gelijkluidend zijn.

Indien u regelmatig vaart op een tanker is het belangrijk dat u zo spoedig mogelijk een account aanvraagt (via deze website) om in de toekomst elektronisch te kunnen melden met BICS of ander meldprogramma. Het aantal uit te geven accounts per tijdsperiode is niet ongelimiteerd. Wilt u er zeker van zijn dat u klaar bent voor de toekomst en vanaf 1 december 2018 aan uw wettelijke verplichting kunt voldoen, wacht dan niet te lang met het aanvragen van een account en het installeren van BICS op uw PC. U kunt na installatie direct beginnen met elektronisch melden.

Door uw reis- en ladinggegevens elektronisch te melden draagt u bij aan een betere kwaliteit van informatie in de systemen aan de wal. Deze informatie is van groot belang tijdens de bestrijding van incidenten en calamiteiten, maar maakt het ook mogelijk dat Rijkswaterstaat beter in staat is om bijvoorbeeld het scheepvaartverkeer bij sluizen en bruggen te plannen. Daarnaast vermindert het de communicatie tussen schipper en operator via de marifoon.

Specifiek voor het elektronisch melden voor de Tankvaart is een aanvullend document met handige weetjes en instructies opgesteld. Verder kunt u ook meer informatie vinden in de sectie "Gebruik van BICS => Tips & FAQ".

Met de uitbreiding van de elektronische meldplicht zal de verplichte voortgangsmelding komen te vervallen. Nu moeten doelgroepschepen nog op verschillende punten (onder andere Nijmegen, Tiel en Werkendam) hun passage per marifoon doorgeven. Met de komst van AIS is deze melding feitelijk overbodig geraakt en wordt om deze reden afgeschaft. Dit draagt eveneens bij aan de vermindering van communicatie via VHF.

De elektronische meldplicht zal in de nabije toekomst nog verder worden uitgebreid en uiteindelijk gaan gelden voor alle schepen. 

Reis Melden App NIET meer geschikt/bruikbaar (jan 2018)

In 2015 is met ondersteuning van Rijkswaterstaat een mobiele app ontwikkeld waarmee op een laagdrempelige manier reis- en ladinggegevens aan de vaarwegautoriteit konden worden gemeld. De app is door een beperkte groep schippers gebruikt en heeft aangetoond dat de behoefte aan een dergelijke oplossing gewenst is.

Omdat er geen beheer en onderhoud wordt uitgevoerd op de huidige app voldoet deze op dit moment niet meer aan de eisen (is niet meer geschikt/bruikbaar) en is om die reden vooralsnog niet meer beschikbaar. Rijkswaterstaat onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om een vernieuwde app te realiseren en daarmee een stabiele oplossing aan te bieden voor de toekomst. Een alternatief om uw reis elektronisch te melden is de BICS applicatie, welke op deze website gratis is te downloaden.

Updates over de ontwikkelingen rondom de (nieuwe) app zullen indien aanwezig op deze pagina (website) bekend worden gemaakt.

Update BICS-versie 5.3.1 en 5.3.2 (release 14) beschikbaar (april 2017 en jan 2018)

Per jan 2018 is een fix update v5.3.2 voor BICS v5.3.1 (van april 2017) gepubliceerd en beschikbaar gesteld (zie Downloaden van BICS). Bestaande gebruikers worden in de BICS applicatie automatisch geattendeerd op de nieuwe update en kunnen deze vervolgens vanuit BICS installeren (zie Gebruik van BICS => Installeren van BICS Update). 

De nieuwe update van BICS bevat diverse verbeteringen en aanpassingen voornamelijk gebaseerd op wensen afkomstig van gebruikers.

De belangrijkste verbeteringen zijn:

 • BICS installatie is verbeterd: de Mac OS-X versie voor Apple computers is verbeterd en kan nu worden geinstalleerd via een zgn. "one click installer" (een .pkg bestand) en BICS installeert nu ook onder de nieuwere Ubuntu 16.04 (Linux variant).
 • Werken met omvangrijke lijsten: BICS is geschikt gemaakt om met grote cascobestanden en adreslijsten te kunnen werken.
 • Verbeteringen invoeren samenstel: gebruikers die vaak met een combinatie of bakken varen kunnen dit nu als voorkeursoptie instellen en het invullen van de casco's in de reis is vereenvoudigd, waardoor de invoer voor combinaties in BICS is vergemakkelijkt.
 • Centrale notificatie: het is mogelijke gemaakt vanaf een centraal punt (BICS website) bepaalde mededelingen / notificaties op te geven, die getoond worden in het BICS dashbord. Hierdoor is het voor RWS mogelijk geworden om belangrijke mededelingen (bv systeem onderhoud, nieuwe versie etc.) direct aan de gebruiker te kunnen melden.
 • Het inzien van bepaalde systeeminformatie: vanuit BICS kunnen de logbestanden nu direct worden opgevraagd / ingezien en ook kan een overzicht van de berichten communicatie (uw correspondentie) per reis worden opgevraagd.
 • Multi-select acties voor reizen toegevoegd: het is nu mogelijk vanaf het dashbord meerdere reizen te selecteren en deze in één keer te bewerken (bijv: afsluiten, verwijderen enz).
 • Seinvoering analyse informatie: aan de bepaling van de seinvoering is een mogelijkheid toegevoegd om extra analyse informatie op te vragen, die inzicht geeft in welke stoffen verantwoordlijk zijn voor de bepaalde seinvoering.

Belangrijk: Voor de bestaande Mac OS-X Apple gebruikers, die versie 5.2.1 hebben geinstalleerd, geldt dat deze handmatig moeten updaten. Handmatig updaten / installeren doet u door de nieuwe versie 5.3.1 handmatig te downloaden en het .pkg bestand te installeren over de bestaande versie 5.2.1.
Als u een oudere Mac OS-X versie heeft, ouder dan v 5.2.1, dan adviseren wij om deze versie eerst compleet te verwijderen voordat u de nieuwe Mac OS-X BICS versie 5.3.1. installeert! Via het Help scherm kunt u opzoeken welke versie van BICS u heeft geïnstalleerd.

Let op: Ook voor deze nieuwe versie van BICS geldt, dat BICS gebruikers, die gebruikmaken van een gekoppelde (stuwage)applicatie en willen overstappen naar deze nieuwe versie, afhankelijk van de leverancier apart worden benaderd (meer informatie hierover via de website van Bureau Telematica Binnenvaart: http://www.binnenvaart.org). Zie verder ook onderstaand bericht "Overstappen op de nieuwe BICS-versie 5").

Voor vragen over de nieuwe BICS kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met de BICS Helpdesk, de Handleidingen en/of de pagina "Tips en veelgestelde vragen" raadplegen.

Tenslotte wensen wij u veel gebruikersplezier toe met de verbeteringen in de nieuwe versie van BICS. 

Namens Functioneel Beheer BICS.

Update BICS-versie 5.2.1 (release 13) beschikbaar (juli 2016)

Per 12 juli 2016 is een update van het nieuwe BICS-versie 5.2.1 gepubliceerd en beschikbaar gesteld (zie Downloaden van BICS). Bestaande gebruikers worden in de BICS applicatie automatisch geattendeerd op de nieuwe update en kunnen deze vervolgens vanuit BICS installeren (zie Gebruik van BICS => Installeren van BICS Update). 

De nieuwe update van BICS bevat diverse verbeteringen en aanpassingen voornamelijk gebaseerd op wensen afkomstig van gebruikers.

De belangrijkste verbeteringen zijn:

 • BICS is geschikt gemaakt voor een aantal nieuwe operating systemen: de nieuwe versie werkt nu ook onder Mac-OS op Apple computers en onder Ubuntu 14.04 (Linux variant).
 • Ingelogd blijven (inloggegevens onthouden): in de inlog dialoog kunt u nu via een vinkje aangeven of u in BICS “ingelogd moet blijven”. Dat wil zeggen dat BICS uw inloggegevens zal onthouden, waarbij u op die PC met de gekozen browser de volgende keer niet meer opnieuw hoeft in te loggen.
 • Importeren casco’s en adressen nu mogelijk vanuit een csv-bestand: in BICS is het nu mogelijk om uw eigen casco’s en of adressen eenvoudig vanuit een zgn. csv-bestand te importeren.
 • Het aanmaken en versturen van reizen is vergemakkelijkt: is één handeling geworden via de knop “Opslaan en aanmelden”.
 • BICS kan nu in “Demo mode” worden geïnstalleerd: als u tijdens de installatie (geavanceerd tab) de demo mode aanvinkt, dan kunt u BICS zonder geldig account gebruiken voor o.a. demonstratie- en/of educatie doeleinden.
 • Ondersteuning voor proxy configuratie: het is mogelijk om een proxy te configureren, zodat BICS ook gebruikt kan worden in netwerken, die van een proxy gebruikmaken. Een proxy wordt doorgaans gebruikt om toegang te krijgen tot het Internet, veelal toegepast in bedrijfs- en of kantoornetwerken. Een proxy kunt u in BICS instellen via de instelling: “proxy.http.proxyHost=” in het configuratiebestand \bics2\current\conf\bics2suite.properties).

Let op: Ook voor deze nieuwe versie van BICS geldt, dat BICS gebruikers, die gebruikmaken van een gekoppelde (stuwage)applicatie en willen overstappen naar deze nieuwe versie, afhankelijk van de leverancier apart worden benaderd (meer informatie hierover via de website van Bureau Telematica Binnenvaart: http://www.binnenvaart.org). Zie verder ook onderstaand bericht "Overstappen op de nieuwe BICS-versie 5").

Voor vragen over de nieuwe BICS kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met de BICS Helpdesk, de Handleidingen en/of de pagina "Tips en veelgestelde vragen" raadplegen.

Tenslotte wensen wij u veel gebruikersplezier toe met de verbeteringen in de nieuwe versie van BICS. 

Namens Functioneel Beheer BICS.

Update BICS-versie 5.1.2 (release 12) beschikbaar (okt 2015)

Per 8 oktober 2015 is een update van het nieuwe BICS-versie 5.1.2 gepubliceerd en beschikbaar gesteld aan gebruikers (zie Downloaden van BICS). Bestaande gebruikers worden in de BICS applicatie automatisch geattendeerd op de nieuwe update en kunnen deze vervolgens vanuit BICS installeren (zie Gebruik van BICS => Installeren van BICS Update). 

De nieuwe update van BICS bevat diverse verbeteringen en aanpassingen afkomstig van gebruikers en in het kader van toekomstige ontwikkelingennaar aanleiding van de uitgevoerde gebruikerstesten in de afgelopen periode.
Enkele belangrijke verbeteringen zijn:

 • BICS is volledig geschikt gemaakt voor Windows 10: met het ondersteunen van Windows 10 is de officiële ondersteuning voor Windows XP komen te vervallen.
 • Referentiegegevens zijn nu mee verpakt: in het installatiebestand van BICS zijn de referentiegegevens nu standaard mee verpakt, waardoor u deze niet meer apart hoeft te downloaden (alleen de updates) en u BICS na het installeren direct kunt gebruiken. Voorheen moest u na het installeren eerst nog alle referentiegegevens downloaden / laten ophalen door BICS voordat u de applicatie kon gebruiken.
 • BICS XML import formaat is gewijzigd: BICS ondersteunt een verbeterde versie 2.0 van het XML import/export formaat, waarmee een volledig BICS dossier kan worden geïmporteerd/geëxporteerd.
 • Meer informatie op het dashboard: op het hoofdscherm van BICS zijn de diverse reizen (dossiers) nu door aanvullende informatie makkelijker te herkennen (vooral handig als gewerkt wordt met verschillende schepen).
 • Diverse verbeteringen in de geavanceerde gebruikersinterface: zo is het invoeren van reisplannen en gerelateerde informatie sterk verbeterd.

Let op: Ook voor deze nieuwe versie van BICS geldt: BICS gebruikers, die gebruikmaken van een gekoppelde stuwageapplicatie en willen overstappen naar de nieuwe BICS-versie 5, afhankelijk van de leverancier apart worden benaderd (meer informatie hierover via de website van Bureau Telematica Binnenvaart: http://www.binnenvaart.org). Zie verder ook onderstaand bericht "Overstappen op de nieuwe BICS-versie 5").

Voor vragen over de nieuwe BICS kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met de BICS Helpdesk of de pagina "Tips en veelgestelde vragen" raadplegen.

Tenslotte wensen wij u veel gebruikersplezier toe met de verbeteringen in BICS-versie 5. 

Namens Functioneel Beheer BICS.

Oude (klasieke) BICS versies worden uitgefaseerd per 1 juli 2015, stap over naar BICS-versie 5 (juni 2015)

BICS-versie 5 is per 1 juli 2015 de applicatie om uw reis- en ladinggegevens elektronisch te melden. De oude BICS (klassieke) versies worden vanaf die datum niet langer ondersteund en zullen worden uitgefaseerd. Ook uw oude account (9000 nr) zal na die datum niet meer werken. Stap daarom nu direct over op de nieuwe BICS-versie 5. U kunt de nieuwste versie van BICS downloaden via de download sectie van deze website.

Om de nieuwe BICS-versie 5 te kunnen gebruiken en in de toekomst elektronisch te kunnen (blijven) melden, dient u zich eenmalig opnieuw te registreren via https://www.bics.nl. U ontvangt dan een nieuw account (7000-nummer) en kunt de nieuwe BICS downloaden.

Let op: Maakt u gebruik van een stuwageapplicatie voor het vervoer van containers of een andere met BICS gekoppelde applicatie? Neem dan eerst contact op met de leverancier van die applicatie  (meer achtergrond informatie hierover kunt u vinden via de website van Bureau Telematica Binnenvaart: http://www.binnenvaart.org).
 

Update BICS-versie 5.0.2 (release 11) beschikbaar gesteld (maart 2015)

Per 23 maart 2015 is een update van het nieuwe BICS-versie 5.0.2 (inclusief nieuwste ADN) gepubliceerd en beschikbaar gesteld aan gebruikers (zie Downloaden van BICS). Bestaande gebruikers worden in de BICS applicatie automatisch geattendeerd op de nieuwe update en kunnen deze vervolgens vanuit BICS installeren (zie Gebruik van BICS => Installeren van BICS). Nieuwe gebruikers kunnen de laatste BICS-versie altijd downloaden via de downloadpagina.

De nieuwe update van BICS bevat diverse verbeteringen en aanpassingen afkomstig van gebruikers naar aanleiding van de uitgevoerde gebruikerstesten in de afgelopen periode.
Enkele belangrijke verbeteringen zijn:

 • Nieuwe gebruikersvoorkeur voor de invoer van goederen: gebruiker kan instellen of in de goedereninvoerdialoog standaard gevaarlijke of niet gevaarlijke goederen staat ingesteld.
 • Selectie van casco's bij de invoer van goederen voor samenstellen: BICS toont nu altijd de opgegeven bakken in het samenstel boven in de selectielijst. Hierdoor is de gewenste bak waar het goed in wordt vervoerd sneller door de gebruiker te selecteren. Verder wordt nu ook altijd het cascotype getoond in de cascoselectielijsten.
 • Meer informatie op het dashboard: op het hoofdscherm van BICS zijn de diverse reizen (dossiers) nu door aanvullende informatie makkelijker te herkennen (vooral handig als gewerkt wordt met verschillende schepen).
 • Vereenvoudigde installatieprocedure: gebruiker moet tijdens de eerste installatie voor zijn berichtendienstaccount nu nog maar twee velden invullen (gebruikersnaam zijnde het 7000 nummer en het wachtwoord).

Hiermee is de nieuwe BICS-versie geschikt voor de gehele BICS gebruikersgroep en om de oude BICS-versie 4 of de inmiddels uitgefaseerde ERI-Net applicatie te vervangen.

Let op: ook voor deze nieuwe versie van BICS geldt: BICS gebruikers, die gebruikmaken van een gekoppelde stuwageapplicatie en willen overstappen naar de nieuwe BICS-versie 5, worden afhankelijk van de leverancier apart benaderd (zie voor meer informatie de website van Bureau Telematica Binnenvaart: http://www.binnenvaart.org). Zie verder ook onderstaand bericht "Overstappen op de nieuwe BICS-versie 5").

Voor vragen over de nieuwe BICS kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met de BICS Helpdesk of de pagina "Tips en veelgestelde vragen" raadplegen.

Tenslotte wensen wij u veel gebruikersplezier toe met de verbeteringen in BICS-versie 5. 

Namens Functioneel Beheer BICS.

Overstappen op de nieuwe BICS-versie 5, de oude BICS-versie 4 en ERI-Net worden uitgefaseerd (jan 2015)

Voor de overgang naar de nieuwe BICS-versie 5 is gekozen voor een stapsgewijze aanpak, zoals ook eerder aangegeven. Rijkswaterstaat heeft daarbij eerst de ERI-Net gebruikers laten overstappen (zie hieronder). 

Begin 2015 heeft Rijkswaterstaat besloten dat alle gebruikers kunnen/mogen overstappen. Kortom iedereen mag vanaf nu het nieuwe BICS direct aanvragen en gaan gebruiken. Let op: dit geldt nog niet voor BICS gebruikers, die gebruikmaken van een gekoppelde stuwageapplicatie. Deze groep gebruikers zal afhankelijk van hun leverancier apart worden benaderd (meer informatie hierover via Bureau Telematica Binnenvaart: http://www.binnenvaart.org).

Verder zal de ERI-Net applicatie per 31 maart 2015 worden uitgefaseerd en is deze vanaf die datum niet meer toegankelijk. U wordt daarom ook vriendelijk verzocht voor die tijd van al uw ERI-Net gegevens, die u nog nodig heeft, een back-up te maken (vraag eventueel ondersteuning bij de BICS helpdesk) en over te stappen op de nieuwe BICS-versie.

Per 1 juli 2015 zal ook de ondersteuning op de oude BICS-versie 4 applicatie worden stopgezet. Maakt u nog gebruik van deze oude BICS-versie, dan verzoeken wij u vriendelijk om voor die tijd over te stappen op de nieuwe BICS-versie, die u via deze website kunt aanvragen.

Voor vragen over de nieuwe BICS-versie kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de BICS helpdesk of de pagina "Tips en veelgestelde vragen (FAQ)" raadplegen.

Tenslotte wensen wij u veel gebruikersplezier toe met de nieuwe BICS. 

Namens Functioneel Beheer BICS.

Nieuwe BICS-versie 5, de opvolger van BICS v4 en ERI-Net, beschikbaar (nov 2014)

Beste BICS en ERI-Net gebruikers,

Inmiddels kunnen wij melden dat er een geheel nieuw BICS beschikbaar is gesteld. BICS-versie 5 is de volledig nieuw ontwikkelde versie van BICS, die alle voorgaande versies (BICS-versie 4 en ouder) en ERI-Net vervangt. Met dit geheel gemoderniseerde computerprogramma wordt de definitieve stap gezet naar elektronisch melden via Internettechnologie. Het nieuwe BICS is voorzien van een moderne verbeterde gebruikersinterface en gebaseerd op de laatste Internationale RIS standaarden. Met het vernieuwde programma kunt u natuurlijk ook nog steeds voldoen aan de eisen van de elektronische meldplicht.

Deze tweede generatie van de BICS applicatie (BICS-versie 5), is geschikt voor Windows en Linux platformen. Voor de overgang van de huidige BICS-versie naar de nieuwe is gekozen voor een stapsgewijze aanpak. 

Overstappen:
Rijkswaterstaat zal de huidige gebruikers in de komende periode (eind 2014, begin 2015) persoonlijk benaderen om over te stappen naar het nieuwe BICS. Actieve gebruikers van ERI-Net worden als eerste uitgenodigd om over te stappen.
Hoe u BICS kun aanvragen leest u op de pagina "BICS aanvragen". Daar worden alle stappen beschreven die u moet doorlopen. De pagina "BICS op uw pc?" legt in het kort uit hoe u BICS vervolgens kunt downloaden en installeren op uw pc.

Door het invoeren van het nieuwe BICS in stappen te doen en te beginnen met een beperkte groep (ERI-Net gebruikers), kan Rijkswaterstaat bruikbare ervaringen verzamelen en verbeterpunten implementeren voor de uitrol naar de grotere BICS-gebruikersgroep in 2015.

Meer informatie:
Wij raden u aan de berichtgeving hierover te volgen via onder meer deze BICS-website of via www.binnenvaart.org de website van Bureau Telematica Binnenvaart.

Voor vragen over de nieuwe BICS-versie kunt u altijd contact opnemen met de BICS helpdesk of de pagina "Tips en veelgestelde vragen" raadplegen.

Tenslotte wensen wij u veel gebruikersplezier toe met het nieuwe BICS. 

Namens Functioneel Beheer BICS.

Berichten aan de scheepvaart via BICS (ofwel de BOS-berichten) zijn gestopt (aug 2014)

Beste BICS gebruiker,

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren verschillende onderdelen van RIS (River Information Services) uitgebreid of vernieuwd. Sommige applicaties worden om deze reden vervangen of functionaliteiten worden op een andere manier aangeboden.

Verspreiding van de Berichten aan de scheepvaart en Waterstanden via BICS is gestopt per 1 augustus 2014:
Tot voor kort ontving u via BICS de Berichten aan de Scheepvaart, beter bekend als de “BOS-berichten”. In het laatste kwartaal van 2014 komt er een geheel nieuwe versie van BICS (BICS-versie 5) beschikbaar, waarin deze service niet langer meer wordt aangeboden. Door onvoorziene omstandigheden kan deze functionaliteit nu al niet langer worden ondersteund, waardoor u per 1 augustus 2014 via BICS geen BOS-berichten meer kunt ontvangen.

Alternatieven:
Indien u behoefte heeft aan een dagelijks overzicht van actuele Berichten aan de Scheepvaart kunt u zich registreren op www.vaarweginformatie.nl. De actuele berichten kunt u online inzien via 'Actuele berichtgeving'. Na registratie (via ‘mijn vaarweginfo’) kunt u zich ook op diverse informatieservices abonneren, waaronder de Berichten aan de Scheepvaart. Deze site is het portaal voor actuele informatie over de beschikbaarheid van de vaarweg.

Namens Functioneel Beheer BICS.

BICS Classic versie 4.02.01 (jan 2014)

Rijkswaterstaat wil u informeren over de essentiële update naar de nieuwe BICS-versie 4.02.01. Met deze versie van BICS kunt u op een correcte manier uw elektronische melding doen en een juiste kegelvoering bepalen conform ADN 2013 (voor schepen die stoffen conform ADN gevaarlijke stoffen vervoeren). De versie is tevens voorzien van de meest recente plaatsen, terminals en containertypes. Met deze versie krijgt u bovendien weer een ontvangstbevestiging vanuit IVS90. Wij benadrukken dat, wanneer u BICS/BASWIN gebruikt voor het bepalen van de seinvoering en/of wanneer u elektronische meldplicht heeft, het van belang is dat u deze versie gebruikt. Wij adviseren u daarom met klem om zo snel mogelijk over te stappen op deze nieuwe BICS-versie 4.02.01 of beter nog op de nieuwe BICS-versie 5, waarin genoemde problemen zijn opgelost.

Let op: gebruikers van stuwagesoftware dienen de instructies van hun leverancier te volgen (zie ook www.binnenvaart.org voor een overzicht van de leveranciers en hun instructie).

Opmerking: inmiddels is eind 2014 de nieuwe BICS-versie 5 uitgebracht en adviseren wij u om zo snel mogelijk over te stappen op die nieuwe versie (zie BICS aanvragen)!

Update door wijzigingen ADN 2013

ADN heeft in 2013 een grote wijziging ondergaan. Dit heeft directe gevolgen gehad voor diverse onderdelen van BICS en IVS90. Daarom heeft er in de zomer van 2013 een update (versie 4.02.00) van BICS plaatsgevonden. In deze update zijn echter niet alle ADN referentiegegevens helemaal goed verwerkt, waardoor de berekening van de seinvoering niet altijd correct is. Met de nieuwste versie van BICS is dit probleem ondervangen.

Voor meer informatie over alle aanpassingen kunt u de BICS 4.02.01 release notes raadplegen.

Download en ondersteuning

Inmiddels is de nieuwe BICS-versie 5 uitgebracht en adviseren wij u om zo snel mogelijk over te stappen op deze nieuwe versie (zie BICS Aanvragen)!

Gebruikers stuwagesoftware

Schippers die BICS gebruiken in combinatie met stuwagesoftware moeten niet zonder uitdrukkelijke instructie van de leverancier de update zelf uitvoeren of een nieuwe versie installeren. Op de website van Bureau Telematica Binnenvaart vindt u daarover specifieke informatie: www.binnenvaart.org m.b.t. de leveranciers en bijbehorende update procedures / instructies.

Oude versies worden niet langer ondersteund

Er zijn nog gebruikers die met een verouderde versie van BICS werken. Dit betreft de versies v3.07, v.400.02 en v4.01.00 of nog ouder. Deze versies worden met het uitkomen van BICS 4.02.01 helaas niet langer ondersteund door de helpdesk en kunnen in sommige gevallen problemen opleveren met het melden aan IVS90 (Nederland) en het MIB (Duitsland). Wij raden u daarom aan zo snel mogelijk over te stappen op de allernieuwste versie van BICS (zie BICS aanvragen)!

Voor al uw vragen over BICS kunt u altijd contact opnemen met de BICS helpdesk.

Realisatie nieuwe BICS-versie 5, de opvolger van BICS en ERI-Net (okt 2013)

Rijkswaterstaat is momenteel druk bezig met de realisatie van een geheel nieuwe (tweede) generatie van de "elektronische meldapplicatie" BICS ter vervanging van de huidige BICS applicatie en ERI-Net (de webvariant van BICS).

Naar verwachting zal deze tweede generatie van de BICS-applicatie (BICS-versie 5), die geschikt zal zijn voor Windows en Linux platformen, eind 2014 beschikbaar komen. Met het uitrollen van deze nieuwe generatie van BICS zullen geleidelijk aan ook de oude BICS v4.xx en ouder (incl. het uitsturen van de berichten aan de Scheepvaart, de BOS-berichten) en de ERI-Net webapplicatie worden uitgefaseerd.

Het uitfaseren van de oude meldapplicaties (m.n. ERI-Net, BICS en het versturen van de BOS berichten) zal naar verwachting in 2015 worden geëffectueerd.

Actieve gebruikers van ERI-Net en het huidige BICS onder Windows wordt verzocht om de berichtgeving omtrent de ontwikkelingen van de tweede generatie BICS te blijven volgens (o.a. via deze BICS website).

Namens Functioneel Beheer BICS.

BICSmail (nieuwsbrief)

Hieronder vindt u diverse BICS gerelateerde nieuwsbrieven met achtergrond informatie over de invoering van de elektronische meldplicht.

BICSmail #1, de BICS nieuwsbrief d.d. sep 2007
BICSmail #2, de BICS nieuwsbrief d.d. feb 2008
BICSmail #3, de BICS nieuwsbrief d.d. jul 2008
BICSmail #4, de BICS nieuwsbrief d.d. nov 2008 
BICSmail #5, de Duitse BICS nieuwsbrief d.d. mei 2009
BICSmail #6, de BICS nieuwsbrief d.d. juli 2009
BICSmail #7, de BICS nieuwsbrief d.d. apr 2010