You are here

E-meldplicht (Elektronische meldplicht)

Printer-friendly versionPDF version

E-Meldplicht, CCNR (Centrale Commissie voor de Rijnvaart)Op deze pagina vindt u achtergrondinformatie over de elektronische meldplicht voor de scheepvaart op o.a. de Rijn, ook wel
de E-Meldplicht genoemd.

 

Wat is de elektronische meldplicht?

Bepaalde reis- en ladinggegevens moeten op elektronische wijze worden aangeleverd aan de bevoegde autoriteiten. Deze verplichting staat o.a. beschreven in:

In beide voorschriften is een elektronische meldplicht voorgeschreven voor vaartuigen die één of meer containers vervoeren, ongeacht de soort lading (sinds december 2015 gewijzigd, zie RPR artikel 12.01).

De noodzaak voor de E-Meldplicht ligt in het feit dat de gevolgen van een ongeval met een containerschip kunnen worden beperkt, als de autoriteiten over zoveel mogelijk gegevens van containers en lading beschikken. Daarom is het ook belangrijk om gegevens over te dragen van containers, die geen gevaarlijke lading bevatten. Zo nauwkeurig mogelijk, liefst inclusief het nummer, het totale gewicht van elke container en de stuwposities in het schip. Dit is reeds voorzien in de huidige standaard voor elektronisch melden in de binnenvaart. Sinds december 2015 is het RPR artikel 12.01, wat betreft het verplicht opgeven van containerinformatie (o.a. stuwpositie), hierop aangepast. In de FAQ sectie op deze website kunt u meer informatie vinden over de meldplicht.

Uitbreiding elektronische meldplicht
De Centrale Commissie voor de Rijnvaart heeft een uitbreiding van de elektronische meldplicht aangekondigd. Vanaf 1 december 2018 zullen alle tankschepen (ongeacht type en zowel leeg als geladen) vallen onder de elektronische meldplicht.

 

Waar geldt de elektronische meldplicht?

De verplichting voor de eerdergenoemde schepen om reis- en ladinggegevens elektronisch aan te leveren geldt o.a. op de Rijn en op alle wateren waar het BPR (Binnenvaartpolitiereglement, o.a. artikel 9.07) van toepassing is.

 

Wat houdt de meldplicht in?

De melding moet verstuurd worden voordat het schip vertrekt of voordat het één van de eerder genoemde riviergedeelten invaart. Daarnaast dient er bij elke wijziging in reis- en ladinggegevens een nieuwe elektronische melding te worden verstuurd.

 

BICS en de elektronische meldplicht

BICS genereert een berichttype dat voldoet aan de Europese standaard (verordening EU164/2010, ERINOT 1.2). Daarmee wordt zekergesteld dat reis- en ladinggegevens die u heeft ingevoerd als een geldige elektronische melding kan worden ontvangen door de bevoegde autoriteiten. 

Als de elektronische meldplicht niet op u van toepassing is, kunt u zich natuurlijk vrijwillig elektronisch melden met BICS. Hoe u een versie van BICS kunt verkrijgen is na te lezen op de pagina "BICS aanvragen".

 

Waar kan ik elektronisch melden met BICS?

Hieronder kunt u terugvinden in welke landen het elektronisch melden met o.a. BICS, mogelijk is.

Land Autoriteit / Systeem Operationeel
Nederland Rijkswaterstaat / IVS-Next Ja
Duitsland MIB Ja
Roemenië - Ja
Zwitserland MIB Ja
België Vlaanderen Alleen pilot
België Wallonië Nee
Frankrijk - Nee
Kroatië - Alleen pilot
Oostenrijk - Alleen pilot
Hongarije - Alleen pilot
Slowakije - Alleen pilot
Tsjechië - Alleen pilot

bron: RIS website