You are here

Tips en veelgestelde vragen (FAQ)

Printer-friendly versionPDF version

Op deze pagina staan tips en veelgestelde vragen (Frequently Asked Questions, ofwel FAQ). Sommige beschrijvingen vragen wel enige technische kennis, o.a. van het besturingssysteem en-/of het netwerk waarop BICS draait of wordt geïnstalleerd.

De tips en veelgestelde vragen zijn geordend in een lijst en onderverdeeld in categorieën. Klik op een vraag om bij het antwoord te komen. Klik op de tekst <naar boven> doorgaans te vinden in de rechterkantlijn om weer terug te springen naar de vragenlijst bovenaan deze pagina (de onderstaande index).

Tip: via één van de printersymbolen op dit scherm kunt u de lijst afdrukken of als PDF-bestand opslaan op uw computer.

De veelgestelde vragen (FAQ) zijn opgedeeld in de volgende onderwerpen:

RWS account:

 • Het aanvragen van een RWS account doet u via deze registratiepagina.
 • Als u het wachtwoord van uw RWS account bent vergeten, dan kunt u deze via deze pagina resetten.

Algemeen:

Installatie:

Opstarten:

Configuratie:

Gebruik van BICS:

Import/export:

Updates in BICS:

Communicatie:

Bekende problemen:

 

Mocht u zelf nog aanvullende tips of vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de BICS-helpdesk of u kunt het Contactformulier gebruiken om een melding (opmerking of klacht) door te geven.

 


Algemeen.Wat is BICS en waar staat het voor?

BICS staat voor het Binnenvaart Informatie en Communicatie Systeem en is een computerprogramma (Windows en Linux), waarmee binnenvaartschippers hun reis- en ladinggegevens elektronisch aan vaarwegautoriteiten kunnen melden. BICS gebruikt internationale standaarden voor elektronisch melden. BICS kan daarom ook in andere Europese landen toegepast worden. Met BICS kunt u volledig voldoen aan de Elektronische Meldplicht (de E-Meldplicht).
Meer informatie over BICS kunt u terugvinden via de menukeuze "Wat is BICS?" op deze website.

<naar boven>Waarom een nieuwe BICS?

BICS-versie 5 is een geheel vernieuwd computerprogramma, ontwikkeld volgens moderne technieken en de laatste standaarden, zodat het meekan met ontwikkelingen.  BICS-versie 5 vervangt het oude BICS v4 en ERI-Net. Het nieuwe BICS is gebaseerd op internettechnieken en biedt naast de vertrouwde werking ook diverse extra's. BICS wordt bediend via uw internetbrowser. Er zijn verbeteringen in het gebruik en verbetering in de integratie met andere softwarepakketten. De schermen van BICS zijn volledig nieuw ontworpen. BICS is nu ook beschikbaar voor bepaalde Linux versies. Zie ook menukeuze "Wat is BICS?" op deze website.

<naar boven>Wat zijn de vernieuwingen in BICS-versie 5?

BICS-versie 5 is van de grond af aan opnieuw ontworpen en gebouwd. Het bevat in hoofdlijnen de volgende vernieuwingen, in vergelijking met BICS-versie 4:

 • De software is compleet gemoderniseerd, ontworpen en herschreven, volgens de ontwikkelstandaarden van vandaag.
 • U bedient BICS via uw eigen (favoriete) internetbrowser. Daardoor is BICS vanaf verschillende computers en of mobiele apparaten te gebruiken.
 • BICS is geschikt voor verschillende computerplatformen en besturingssystemen (o.a. Windows, Mac OS, Linux).
 • BICS kan door meer gebruikers tegelijkertijd worden gebruikt (multi-user). Per gebruiker zijn specifieke instellingen mogelijk, zoals: de te bewerken schepen, taalvoorkeur etc.
 • BICS kan makkelijker in een netwerkomgeving worden geïnstalleerd en eventueel worden gebruikt vanaf een zogenaamde tablet of ander geschikt mobiel apparaat.
 • BICS kent een dag en nachtstand.
 • De invoermogelijkheden zijn sterk verbeterd, zoals gebruik van favorieten, sneller en makkelijker zoeken in selectielijsten. Bijvoorbeeld invoeren van "WAAL" toont de resultaten: "WAALHAVEN", "ROTTERDAM WAALHAVEN". Ook kunt u direct op code invoeren, bijv: NLRTM voor ROTTERDAM.
 • BICS wordt eenvoudiger en bijna automatisch bijgewerkt (software, configuratie- en referentiegegevens).
 • Verbeterde (technische) interfacemogelijkheden, waardoor BICS beter gkoppeld kan worden met andere (externe) software, zoals een stuwageapplicatie. Naast de vertrouwde import/export koppelingkan nu o.a. ook gekoppeld worden o.a. op basis van SOAP (zie verder de technische interfacedocumentatie). Ook is een koppeling voor de seinbepaling mogelijk, waarbij de externe software van dezelfde seinbepaling als BICS gebruik kan maken.
 • Het is niet meer mogelijk om scheepvaartberichten te ontvangen via BICS. De zgn. BOS-berichten (scheepvaart- en waterstandsberichten) zijn komen te vervallen. Die vaarweginformatie kunt u nu zelf veel makkelijker en gerichter ophalen via de website http://www.vaarweginformatie.nl.
 • De BICS-software is voorbereid op de toekomst en kan naast het ERINOT-bericht ook aanvullende elektronische berichten versturen, zoals o.a. Reisplan, Bemannings- en passagierslijsten.

Zie verder ook de menukeuze "Wat is BICS?"

<naar boven>Hoe kom ik aan een nieuwe versie van BICS (hoe kan ik mij aanmelden voor BICS)?

De nieuwe BICS-versie wordt niet meer op cd-rom verspreid. Aanvragen en verspreiden van BICS gaat voortaan 'online', via deze website. Om BICS te kunnen gebruiken heeft u een BICS account en de software nodig. Zodra u BICS hebt aangevraagd en geregistreerd bent als gebruiker (u krijgt dan uw accountgegevens toegestuurd), kunt u de BICS software downloaden vanaf deze website en installeren.

U kunt BICS aanvragen via de volgende stappen:

 • Als u nog geen 7000-nummer heeft, vraagt u een nieuw BICS-account aan. Als reactie krijgt u de BICS-accountgegevens toegestuurd. Deze heeft u nodig tijdens de installatie van BICS.
 • Download de BICS-software van deze website.
 • Installeer BICS volgens de instructies op deze website.

<naar boven>Hoe kan ik wijzigingen doorgeven of mijn BICS-account opzeggen??

Het doorgeven van wijzigingen of uw BICS-account opzeggen doet u voortaan 'online', via deze website.

Indien uw scheeps- en-/of contactgegevens wijzigen worden wij daar graag van op de hoogte gesteld. Wijzigingen kunt u het beste via het "Wijzigingenformulier" aan ons doorgeven.

Het opzeggen van uw BICS-account doet u via het "Opzegformulier".

<naar boven>Wat heb ik nodig voor BICS (wat zijn de minimale systeemeisen)?

Om de BICS-software te installeren en te kunnen gebruiken, moet uw PC voldoen aan de volgende minimale systeemeisen:

 • Intel® processor.
  (aanbevolen wordt een moderne computer met een multi-core processor te gebruiken)
 • 2 GB intern geheugen (RAM).
  (aanbevolen wordt 4GB RAM of meer)
 • 1 GB vrije schijfruimte op harde schijf.
 • Besturingssysteem:
  • Windows 8.1, 10 of 11 - De nieuwste versie van BICS (versie 5.5 of hoger) werkt niet meer op Windows 7 én 32-bits systemen.
  • Red Hat® Enterprise Linux® 6 met Linux kernel 2.6.32 of hoger.
  • Ubuntu 14.04 LTS (64 bits) of hoger
  • Mac OS-X 10.15 (Mac OS-X Catalina 64 bits of later)
 • Beeldschermresolutie van minimaal 1024 x 768 pixels.
 • Communicatiemogelijkheden (internet): secure POP3/SMTP via de poorten 465 / 995.
 • Internetverbinding voor het downloaden van de BICS-updates, bijwerken van referentiegegevens én het versturen van de elektronische meldingen.

Om de BICS-software te kunnen installeren, heeft u beheerdersrechten nodig: 'administrator' (Windows) of 'root' (Linux, OS-X). 

Om de BICS te kunnen gebruiken en te bedienen heeft u een recente webbrowser met HTML5-ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld:

 • Internet Explorer® (versie 9 of hoger, maar versie 11 of hoger wordt sterk aanbevolen)
 • Mozilla Firefox® (versie 10 of hoger)
 • Google Chrome™ (versie 19 of hoger)
 • Apple Safari (versie 5 of hoger)

Afwijkende installaties: als u BICS in een netwerkomgeving wilt gebruiken met meer gebruikers (multi-useromgeving, BICS-installatie fungeert als server), dan gelden aanvullende systeemeisen. E.e.a. afhankelijk van het aantal gebruikers.

<naar boven>Hoe weet ik welk besturingssysteem en welke versie ik heb?

U kunt eenvoudig bepalen welk besturingssysteem (soort en versie) u gebruikt, door een van de volgende commando's te geven op uw pc.

Windows:

 • Open een zgn. DOS box
   C:\> winver
   
 • Of kies "Windows => Start", het veld "Zoek programma's" en type "winver" (zonder de aanhalingstekens) in het zoekveld. 

  Onder Windows wordt dan een informatiedialoog geopend met de informatie over de Windows versie.

Linux, Mac OS-X:

 • Doorgaans kunt u via de Grafische User Interface de zgn. "About" informatie opvragen over de computer en of het besturingssysteem. Vaak kunt u deze optie vinden via systeeminstellingen (opties: "Over deze Computer", "About This Mac" enz) . Na het activeren verschijnt dan een informatiedialoog met de gewenste informatie.
   
 • Open een terminal window om de commando's in uit te voeren (shell command terminal):
   $  uname -a
  Onder Linux en Mac OS-X krijgt u dan een enigszins  cryptische output, waaruit u het versienummer van de kernel en de (familie)soort Unix kan halen.
   
 • Besturingssysteem specifieke commando's om meer informatie over de release te achterhalen:
    Red Hat =>         $  cat /etc/redhat-release
    Ubuntu =>          $  lsb_release -a
    Mac OS-X =>     $  sw_vers
   

Als u een foutmelding krijgt, dan gebruikt u het verkeerde commando voor uw besturingssysteem. Probeer dan het commando voor een ander besturingssysteem.

<naar boven>Hoe weet ik welke versie van BICS ik heb?

U kunt eenvoudig bepalen welke versie van BICS u gebruikt, door deze informatie in BICS op te vragen.
Versie informatie kunt u opvragen door BICS op te starten en de menuoptie "Help" of "Help->Info" te kiezen.

Aan de linkerkant kunt u de versie en versiedatum van het nieuwe BICS terugvinden (in dit voorbeeld is dat v1.9.0):

BICS-versie 5, Informatiescherm 
Voorbeeld: informatiescherm van de nieuwe BICS-versie 5 (of hoger)

<naar boven>Is BICS geschikt voor de E-Meldplicht?

BICS is volledig geschikt om te kunnen voldoen aan de eisen van elektronische meldplicht, zoals deze geldt voor containerschepen op de Rijn en in Nederland. BICS verstuurt het zgn. ERINOT-bericht. Dit bericht voldoet aan de Europese standaard EU- 64/2010 (ERINOT).

Zie voor meer details de sectie "E-Meldplicht".

<naar boven>Waar vind ik meer over de E-Meldplicht?

Rond de invoering van de E-Meldplicht zijn er diverse veelgestelde vragen over de elektronische meldplicht verzameld en gebundeld. Hieronder vind u directe links naar deze publicaties. Tijdens en na de invoering van de E-Meldplicht zijn diverse veelgestelde vragen over de meldplicht opgesteld en-/of verzameld, waarvan hieronder een korte opsomming.

Rijkswaterstaat-notitie: Frequent gestelde vragen en antwoorden_emelden_03.pdf.

Op de website van Bureau Telematica Binnenvaart is meer informatie te vinden over de meldplicht en zijn diverse veelgestelde vragen (FAQ) over de E-meldplicht uitgewerkt. Deze FAQ’s zijn door de branche-organisaties van de binnenvaart verzameld. Enkele voorbeelden:

 • Wat is een ‘container’ voor de E-Meldplicht?
 • Hoe kun je E-Melden in het randgebied van een mobiel telefoonnetwerk?
 • Is de schipper verantwoordelijk voor de juistheid van de E-melding?
 • Wat zijn de verantwoordelijkheden van de schipper?
 • Moet je ook E-melden als je informatie niet elektronisch ontvangen hebt?
 • Heb ik aan de E-meldplicht voldaan als de melding buiten mijn schuld niet ontvangen is?
 • Wat moet ik doen als mijn computer niet werkt?
 • Mag ik gaan varen als ik nog niet kan melden?
 • Wat moet ik doen als BICS niet werkt?
 • Kunnen bargeoperators verplicht worden om ladinginformatie elektronisch aan te leveren?

Ga rechtstreeks naar de veelgestelde vragen (FAQ E-Meldplicht sectie) op de website van Bureau Telematica Binnenvaart: www.binnenvaart.org.

<naar boven>Waar kan ik de scheepvaartberichten (de zgn. BOS berichten) vinden?

In het nieuwe BICS is het niet meer mogelijk om de berichten aan de scheepvaart, beter bekend als de “BOS-berichten” te ontvangen. Scheepvaartberichten en andere vaarweginformatie publiceert Rijkswaterstaat op de website http://www.vaarweginformatie.nl.

Op de genoemde RWS-website kunt u gemakkelijker en gerichter vaarweginformatie ophalen. U kunt zelf bepalen welke berichten u wilt ontvangen en voor welk gebied.

<naar boven>BICS in combinatie met het nieuwe IVS-Next (vervanger IVS90), Wat merkt u daarvan?

In de maand maart 2019 vervangt Rijkswaterstaat het Informatie Systeem voor de Scheepvaart (IVS90) door het nieuwe IVS Next. De reden hiervan is dat IVS90 technisch gezien aan het einde van zijn kunnen is. Bovendien is IVS Next geschikt voor de toekomst; met het nieuwe systeem kunnen wensen van de Binnenvaartsector in Nederland én Europa worden gerealiseerd. De medewerkers van Rijkswaterstaat hebben een bijscholing gehad om goed met het nieuwe systeem te kunnen werken. Echter, het kan voorkomen dat tijdelijk tijdens de beginfase van IVS Next u vaker om informatie wordt gevraagd en dat de verwerking wat langer duurt dan gebruikelijk. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Bij het aanmaken van een reis in BICS merkt u als schipper mogelijk ook gewijzigd gedrag als het nieuwe systeem in gebruik is genomen. IVS Next is namelijk wat strenger dan IVS 90 in het afhandelen van bepaalde details in het ERINOT-bericht. Hiermee sluit IVS Next aan op de Europese regelgeving. Het gaat hierbij om de volgende details:

 • Scheepnummers - IVS-Next ondersteunt geen ERN scheepsnummers (alleen ENI en IMO nummers). Indien u in BICS casco’s heeft gedefinieerd met een ERN scheepsnummer, moet deze worden gewijzigd voordat u een nieuwe reis aanmaakt.
 • Unieke containernummers - In uw aanmelding dienen alle containernummers uniek te zijn.
 • Nieuwste versie BICS - Oude BICS versies zijn niet verbonden met IVS-Next (ERINOT berichten komen niet aan in IVS-Next). Zorg er daarom voor dat u BICS versie 5.4 of hoger gebruikt.
 • In BICS worden/zijn de oude IVS90 1e meldpunten opgeschoond en blijft voor Nederland alleen het meldpunt "IVS Next" over. 

Een uitgebreide beschrijving van deze zaken en uitleg / ondersteuning bij het invullen van de juiste gegevens kunt u vinden in dit aparte "BICS - IVS Next" PDF-document.

<naar boven>BICS en elektronisch melden voor de Tankvaart.

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart heeft de elektronische meldplicht uitgebreid. Vanaf 1 december 2018 vallen alle tankschepen (ongeacht type en zowel leeg als geladen) onder de elektronische meldplicht. Zie ook de sectie Laatste Nieuws => Uitbreiding meldplicht voor de Tankvaart.

Specifiek voor het elektronisch melden voor de Tankvaart zijn er enkele aanpassingen in BICS doorgevoerd en zijn er aanvullende intsructies opgesteld.

Aanpassingen in BICS voor de Tankvaart:

 • In BICS is het mogelijk gemaakt om voor tankers (optioneel) de tanklocatie van de tank op te geven, waar de lading zich in bevindt.
 • Ook kan nu additionele informatie opgegeven worden voor de (gevaarlijke) stofnaam, zoals bijvoorbeeld de productnaam.
 • Verder zijn de ligplaats locaties in BICS uitgebreid met diverse tankterminals.

Aanvullende instructies en handigheden voor de Tankvaart:

Verder kunt u ook meer informatie vinden in de sectie "Gebruik van BICS => Tips & FAQ".

<naar boven>


Installatie van BICS.Hoe kan ik BICS aanvragen?

BICS aanvragen bestaat uit het aanvragen van een account (u zelf registreren) via het aanvraagformulier op de deze website. 

<naar boven>Waar kan ik BICS downloaden?

U kunt BICS downloaden vanaf deze website, via het menu-onderdeel "Downloaden BICS".

<naar boven>Hoe installeer ik BICS?

De uitgebreide instructies om BICS te installeren vindt u in de "BICS gebruikershandleiding".

Een verkorte instructie vindt u in de "Installatie - instructiekaart". 

<naar boven>Hoe installeer ik BICS als demo?

U kunt BICS ook in de zogenaamde demonstratie modus installeren voor bijvoorbeeld educatie doeleinden of om het pakket gewoon uit te kunnen proberen. U heeft dan geen account nodig en u kunt dan geen berichten versturen, maar heeft wel de toegang tot de functionaliteit van BICS. Indien u later wel berichten wilt gaan versturen (operationeel wilt melden met BICS), dan dient u alsnog een account aan te vragen en BICS opnieuw te installeren.

Om BICS in de demonstratie modus te installeren, dient u in het onderstaande scherm voor "Geavanceerde invoer" te kiezen, waarna u de "demo" optie kunt aanvinken.

Voorbeeld van het installatie- en configuratie scherm van BICS, BICS-account invoeren (eenvoudige versie)  Voorbeeld van het installatie- en configuratie scherm van BICS, BICS in Demo modus instellen
Voorbeeld: BICS Installatiescherm, kiezen voor geavanceerd om Demo modus aan te kunnen vinken.

Na het aanvinken van de "Demo" optie kunt u de installatieprocedure op de normale manier vervolgen en BICS na installatie alleen gebruiken in de Demonstratie modus.

<naar boven>Hoe update ik mijn BICS-software?

Als BICS al is geïnstalleerd, wordt automatisch gecontroleerd of er updates (nieuwe BICS versies) beschikbaar zijn. Zodra dit het geval is, dan kunt u dat zien in het "Updates"-paneel, onderaan in het BICS-hoofdscherm. Let wel op, hiervoor moet u ingelogd zijn op BICS.

Voorbeeldscherm update voor referentiedata beschikbaar
Voorbeeld: BICS-updatepaneel (met beschikbare updates van de BICS "Software" en "Referentiedata")

Als er een nieuwe versie beschikbaar is en u wilt de update gaan installeren, controleer dan eerst of u een goede internetverbinding heeft (de status links geeft aan "Goede verbinding". Vervolgens drukt u op de knop “Download” in het updatescherm.

Als er een nieuwe versie beschikbaar is en u die wilt installeren, dan drukt u op de knop "Download" in het scherm "Updates" (status van de verbinding moet op "Goede verbinding" staan). Na het downloaden kunt u een softwareupdate installeren door op de knop "Installeren" te drukken (zie verder "Update Installatieprocedure" in de sectie "BICS installeren").

 Let op: u dient zelf regelmatig te controleren of er updates zijn (zie updatepaneel) en deze handmatig te starten. U kunt de BICS-software alleen maar updaten op de computer waarop u BICS heeft geïnstalleerd (computer waar de BICS server op draait). Maakt u gebruik van een centrale BICS-server, waarop BICS is geïnstalleerd  dan kunt u de BICS-software niet bijwerken/installeren vanaf een zgn. client en dient u het verwerken en uitvoeren van de software-update aan de beheerder van die BICS-server te vragen.

<naar boven>Hoe installeer ik BICS in een netwerk (schippersversie versus verladersversie)?

De nieuwe BICS kent geen installatie-onderscheid meer tussen een installatie op 1 werkplek (single user) of een installatie in een netwerk (multi-user).

Toelichting: bij het oude BICS was dat verschil er wel: de schippersversie en de verladersversie, waarbij de schippersversie meestal aan boord (single user) werd geïnstalleerd en de verladersversie (multi-user) aan de wal in een netwerkconfiguratie.

Om BICS in een netwerksituatie te kunnen gebruiken, bijv. vanaf een tablet, dient u de computer waarop BICS is geïnstalleerd zodanig open te stellen, dat andere gebruikers via het netwerk en IP-adres van de BICS-applicatie op die computer gebruik kunnen maken (hierbij gaat het m.n. om het instellen/openstellen van de firewall).

Hoe u BICS op de standaard manier kunt installeren wordt beschreven in het onderdeel "BICS installeren".

Hoe u een BICS-installatie vervolgens kunt configureren in een netwerk situatie, wordt beschreven in "Hoe ontsluit ik BICS op mijn eigen netwerk en/of zet ik de firewall open?".
Hoe u BICS vervolgens in een netwerksituatie kunt opstarten wordt beschreven in "Hoe start ik BICS (in een netwerk situatie)".

<naar boven>Hoe ga ik terug naar een vorige versie van BICS (rollback of terugzetactie)?

Mocht u terug willen naar een vorige versie van BICS, bijvoorbeeld nadat een update is mislukt, dan kunt u een zgn "Rollback" of terugzetactie uitvoeren.

 Let op: u dient de terugzetactie (rollback) fysiek op te starten op de computer waarop u BICS ook heeft geïnstalleerd. Een uitgevoerde terugzetactie kunt u niet meer ongedaan maken.

Na een rollback zal de BICS applicatie inclusief de data, weer in de (laatste) vorige toestand komen te staan. Dat wil zeggen dat u alle nieuwe reizen en informatie, die u had ingevoerd met de nieuwe BICS-versie, wel kwijt bent.

Een terugzetactie uitvoeren kan alleen als u al een keer een update van de BICS-software hebt gedaan. U kunt eenvoudig controleren of terugzetten mogelijk is, door te kijken of de 'rollback'-directory in de BICS-installatiedirectory aanwezig is, doorgaans te vinden in: "\BICS2\rollback" (rollback = terugzetten).

Indien terugzettten mogelijk is, kunt u de terugzetactie als volgt starten:

 • Ga met een verkenner naar de 'rollback\bin'-directory, doorgaans: "\BICS2\rollback\bin".
 • Activeer, executeer het rollbackcommando in de 'bin' directory ("rollback.bat" of script: "rollback"). Dat moet wel als administrator of root gebruiker gebeuren.

<naar boven>Hoe verwijder ik de BICS-software (BICS de-installeren)?

U kunt BICS van uw computer verwijderen door het te de-installeren via het meegeleverde "De-installatie"-programma en of scripts.

Onder Windows is het doorgaans te vinden in de directory: "\BICS2\Uninstall\", onder Linux kunt u de de-installatie scripts vinden in de directory: "/opt/bics2/Uninstall" en onder Mac OS in de directory: "/Applications/BICS2/Uninstall/".

De de-installatieprocedure (stappen), waarmee u BICS kunt verwijderen, wordt verder beschreven in "Verwijderen van BICS".

<naar boven>


Opstarten van BICS.Hoe start ik BICS?

Nadat BICS is geïnstalleerd kunt u het BICS opstarten en gebruiken. Dat kan op verschillende manieren, afhankelijk van de situatie:

Op de lokale computer:

 • Onder Windows via de snelkoppeling op het bureaublad of via "Start => BICS2".
 • Via uw favoriete browser, door het invoeren van het adres: "http://localhost" (zonder de aanhalingstekens) als URL in de adresbalk van uw browser (als u BICS op een andere poort dan poort 80 hebt geïnstalleerd, dan dient u dat mee te geven in de URL, bijv: "http://localhost:82").

Zie ook de sectie "Gebruik van BICS".

In een netwerksituatie (bijv. vanaf een tablet):

 • U start BICS op door het IP-adres van de computer in het netwerk op te geven, de BICS-server waarop BICS is geïnstalleerd. U geeft dit op als URL in de adresbalk van uw browser, bijv: "http://10.1.1.100:88" (poort 88)
  (natuurlijk dient de computer, waarop u BICS start, zelf ook verbonden te zijn met het netwerk, zodanig dat de BICS-server bereikbaar is)

Zie ook de sectie "BICS ontsluiten in een netwerk".

Opmerking: Onder bepaalde besturingssystemen lukt het starten van BICS niet via de standaard BICS snelkoppeling op het bureaublad of via het Start menu. Gebruik dan een andere browser (bijvoorbeeld FireFox) en voer het adres: "http://localhost" in (zonder aanhalingstekens). Zie ook "Problemen met BICS opstarten".

Indien gewenst kunt u een extra snelkoppeling "BICS opstarten" aanmaken of de betreffende URL als favoriet toevoegen in uw favoriete browser, zodat u BICS altijd snel "bij de hand heeft".

<naar boven>BICS 1e keer opstarten en gereedmaken voor gebruik.

Na de installatie van BICS moet u BICS eerst opstarten om enkele eenmalige acties uit te voeren, voordat u BICS kunt gebruiken om reizen te melden.

Eenmalige verplichte acties:

Verder raden wij u aan ook direct het volgende te doen:

De eerste keer opstarten van BICS en de uit te voeren acties zijn uitgebreid beschreven in het onderdeel "Gebruik van BICS".

<naar boven>Hoe start en-/of stop ik de BICS-services?

De BICS-applicatie is opgebouwd uit zogenaamde 'services'. Dat zijn diensten of taken die automatisch worden gestart bij het opstarten van de computer en continu op de achtergrond blijven draaien. 

BICS kent een 'zichtbaar' gedeelte, de gebruikersinterface waarmee u BICS bedient en een 'onzichtbaar' gedeelte, dat allerlei processen op de achtergrond afhandelt. Beide zijn afhankelijk van elkaar. Het zichtbare gedeelte ziet u in de webbrowser. Het onzichtbare gedeelte verzorgt het opslaan en ontsluiten van de informatie op de computer en het versturen van de berichten. De BICS-services blijven ook als u de internetbrowser heeft afgesloten actief, totdat u de BICS-services handmatig afsluit. Dit handmatig afsluiten zal zelden nodig zijn.

De BICS-services zijn technisch opgedeeld in een zgn. applicatieserver (service "bics2suite") en een databaseserver (service "bics2mysql"). De applicatieserver verzorgt het afhandelen van alle BICS functies. De databaseserver verzorgt het opslaan en ontsluiten van de informatie in de BICS-database voor de applicatieserver.

Hieronder wordt beschreven hoe u deze BICS-services handmatig kunt stoppen en-/of starten. Stoppen van de services kan nodig zijn, om (duur) onnodig dataverkeer te voorkomen of in gevallen waarin  de computer onnodig wordt belast.

 Let op: als de BICS-services zijn gestopt zal BICS logischerwijs niet meer werken en kunt u BICS niet meer starten via de snelkoppeling of via uw browser. U dient dan eerst weer beide services opnieuw handmatig te starten.

Het handmatig starten en-/of stoppen van de BICS-services gaat als volgt (commando's zijn hoofdlettergevoelig):

Windows (commando's uitvoeren in DOS box als administrator):

 • Stoppen:
   C:\> net stop "bics2suite"
   C:\> net stop "bics2mysql"
 • Starten:
   C:\> net start"bics2mysql"
   C:>\ net start "bics2suite"

Onder Windows kunt u de genoemde services ook starten en stoppen via de Windows hulpapplicatie "services.msc" (start "services.msc" vanuit een DOS box of via "Start => Zoeken").  

Linux (commando's uitvoeren in een terminal als root of via het sudo commando):

 • Stoppen:
   $  service bics2suite stop
   $  service bics2mysql stop
  of
   $  sudo service bics2suite stop
   $  sudo service bics2mysql stop

   
 • Starten:
   $  service bics2mysql start
   $  service bics2suite start

Mac OS (Apple) (commando's uitvoeren in een terminal als root of via het sudo commando):

 • Stoppen:
   $  sudo launchctl unload -w /Applications/BICS2/current/bin/nl.rws.bics2suite.plist 
   
 • Starten:
   $  sudo launchctl load -w /Applications/BICS2/current/bin/nl.rws.bics2suite.plist 

  (met "launchctl list | grep bics2" kunt u de status van de BICS services opvragen)

Voor gevorderde gebruikers: u kunt deze start/stop commando's ook in een batch- of scriptbestand plaatsen, dat u wel altijd als administrator of root moet uitvoeren.

<naar boven>Hoe maak ik een snelkoppeling "BICS starten" aan (voor andere browsers)?

Onder Windows kunt u snelkoppelingen aanmaken, waarmee u applicaties kunt starten. Zo kunt u ook voor het starten van BICS extra snelkoppelingen maken. Bijvoorbeeld om BICS te starten met een andere browser dan de standaardbrowser die u normaal gebruikt. Dit kan nodig zijn, als uw standaardbrowser niet compatibel is met BICS, bijv onder Windows XP, zie ook "BICS start niet op (toont een leeg scherm)".

Het aanmaken van een nieuwe snelkoppeling onder Windows gaat als volgt:

 • Ga met de muis naar een kale plek op het bureaublad.
 • Kies met de rechtermuisknop uit het menu: "Nieuw => Snelkoppeling", waarna de invoerdialoog van de snelkoppeling wordt getoond.
 • Kies de knop "Bladeren" en blader dan naar de executable van de gewenste browser.
 • Wijs het executeerbare browserprogramma aan en kies "OK", waarna het commando inclusief pad van uw browser in de snelkoppeling wordt geplaatst (let op dat is inclusief de dubbele aanhalingstekens).
  (voor Chrome onder Windows 7 is dat bijv: "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe")
  (voor Firefox onder Windows 7 is dat bijv: "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe")
 • Vul de snelkoppeling vervolgens aan met de URL van BICS, te weten: "http://localhost".
  (bijv: "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" "http://localhost")
 • Geef de snelkoppeling een naam, bijv: "Start BICS" en sla deze op.
 • Nu kunt u de snelkoppeling gebruiken en zal BICS opstarten in de door u gekozen browser.

<naar boven>


Configuratie van BICS.Verkeerd ingevoerde gegevens wijzigen na installatie (BICS-account, afzendernaam etc.)!

Als u tijdens de installatie verkeerde gegevens heeft ingevoerd, kunt u deze achteraf corrigeren. Het betreft gegevens als: BICS-accountnummer, wachtwoord of gegevens van de afzender. Wijzigingen brengt u aan via het onderdeel "BICS-berichtendienstaccount en-/of contactgegevens wijzigen".

<naar boven>Hoe maak ik nieuwe gebruikers aan met beperkte rechten?

In BICS kunt u meerdere gebruikers aanmaken, ieder met eigen rechten (toestemmingen) en instellingen. Ook kunt u deze gebruikers weer wijzigen. Om dit te kunnen doen, moet u rechten hebben als hoofdgebruiker, zogenaamde  'bics2_administrator'-rechten.

Na installatie van BICS wordt standaard een hoofdgebruiker en hoofdgebruikersgroep aangemaakt. De hoofdgebruiker heet "bics2" en heeft het wachtwoord "bics2". De groep hoofdgebruikers heet: "bics2_administrators". Gebruikers in deze groep hebben rechten als “administrator” en kunnen alle instellingen in BICS wijzigen.

Als hoofdgebruiker maakt u een nieuwe groep aan. Deze groep krijgt de rechten die u voor deze groep vaststelt. Aan de groep koppelt u nieuwe BICS-gebruikers. Deze extra gebruikers kunnen onder hun eigen naam inloggen. Ze hebben toegang tot de zaken die u voor de groep heeft vastgesteld. 

Zie voor meer details de beschrijving "Extra BICS gebruikers aanmaken of wijzigen".

<naar boven>Hoe stel ik mijn (eigen) schip in als standaardschip?

In BICS kunt u per gebruiker een aantal instellingen (voorkeuren) configureren, waaronder het standaardschip.

Via "Instellingen => Voorkeuren" kunt u onder het veld "Standaard casco" een van de eerder ingevoerde casco's opgeven. Dit casco wordt vervolgens geselecteerd als standaard Casco bij het aanmaken van elke reis.

Zie verder de beschrijving "Voorkeuren instellen (o.a. voorkeurschip)".

<naar boven>Wat is het verschil tussen basis- en geavanceerde weergave-(modus)?

BICS is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen, waarbij onder meer reisplannen en passagierslijsten kunnen worden gemeld. Hiervoor kent BICS twee weergavemogelijkheden: een basis- en geavanceerde weergave.

In de basismodus heeft u beschikking over alle basisfuncties van BICS, die van belang zijn voor het aanmaken en melden van een reis. Deze modus is bedoeld om in ieder geval aan de E-Meldplicht te kunnen voldoen. Vooralsnog is voor de meeste BICS-gebruikers de basisweergave of basismodus van toepassing.

In de geavanceerde modus krijgt u toegang tot meer geavanceerde functies van BICS, zoals werken met dossiers, reisplan aanmaken en versturen van passagierslijsten. Ook biedt de geavanceerde modus mogelijkheden om gebruik te gaan maken van ondersteuning in het kader van verkeersmanagement. In de geavanceerde modus kunt u desgewenst deelnemen aan (toekomstige) praktijkproeven met verkeersmanagement en het begeleiden & volgen van de scheepvaart.

De geavanceerde modus kent t.o.v. de basismodus de volgende aanvullende functionaliteiten:

 • Het kunnen werken met zgn. dossiers (files), waarin u de gegevens behorende bij een complete reis (een reisplan), inclusief deelreizen en aanvullende informatie kunt invoeren, opslaan en aanmelden.
 • Het kunnen archiveren (onderbrengen) van afgesloten dossiers in eigen te definiëren "Mappen". Er wordt in het hoofdscherm van BICS daarvoor een extra tabblad "Mappen" getoond.
 • De geavanceerde modus is opgebouwd rondom een reisplan, die een herkomst en eindbestemming kent met eventuele tussenpunten en zodoende uit één of meer deelreizen kan bestaan.
 • Naast het invoeren en melden van een reisplan (ERIVOY-bericht) en de reis, lading (ERINOT-bericht) kunnen ook aanvullende passagierslijsten (PAXLST-bericht) en ligplaatsmeldingen (BERMAN-bericht) aan havens worden ingevoerd in BICS en door BICS worden gemeld.

In BICS kunt u de weergavemodus per gebruiker instellen. In het scherm "Instellingen => Gebruikersinstellingen" stelt u de voorkeuren in voor de actieve gebruiker, zoals de hier beschreven weergavemodus. U kunt daarbij kiezen tussen: "Basis" en "Gevanceerd".
Wij raden u aan voor normaal gebruik van de (instelling) basismodus gebruik te maken.

Meer informatie over de geavanceerde modus en het invoeren van reizen in die modus, is terug te vinden in de "BICS-handleiding", hoofdstuk "Geavanceerde invoer".

<naar boven>Hoe stel ik de taal van de BICS-gebruikersinterface in?

In BICS kunt u per gebruiker een aantal instellingen (voorkeuren) configureren, waaronder de taal van de gebruikersinterface.

Instellen van de gewenste taal voor de actieve gebruiker gaat via menuoptie "Instellingen => Taal". Na het wijzigen van de taal zult u opnieuw moeten inloggen.

Zie verder de beschrijving "Voorkeuren instellen (o.a. voorkeurschip)".

<naar boven>Hoe kan ik mijn eigen wachtwoord instellen om in te loggen?

In BICS kunt u per gebruiker een aantal instellingen (voorkeuren) configureren, waaronder het wachtwoord van uw eigen inlogaccount wijzigen.
(het wordt aanbevolen na installatie het standaard wachtwoord "bics2" voor de standaardgebruiker "bics2" direct te wijzigen)

Instellen, aanpassen van uw (persoonlijke) wachtwoord voor de actieve gebruiker gaat via de menuoptie "Instellingen => Account". 

Zie verder de beschrijving "Eigen wachtwoord instellen".

<naar boven>Hoe stel ik mijn extra "Overige berichten account" in (om eigen informatie te kunnen e-mailen)?

Het overige berichtenaccount wordt door BICS gebruikt om extra berichten, zoals transport- en CNMI-documenten te kunnen versturen (doorgaans via uw eigen e-mail account). 

U kunt na installatie, uw eigen berichtenaccount (e-mailaccount) van uw eigen provider configureren. Hiervoor gaat u naar: "Instellingen => Systeeminstellingen => Overige berichten account".

Daar moet u de gegevens van uw eigen e-mailprovider invullen, zoals gebruikersnaam en bijbehorend wachtwoord. Overigens ondersteunen niet alle providers het versturen van e-mail via hun mail servers van 'buiten af' (=buiten het eigen ADSL-/kabelnetwerk van uw provider). Mocht dit een probleem zijn, dan zijn er andere publieke mailproviders, die dit wel ondersteunen.

Zie verder de beschrijving "Eigen mailaccount als extra berichtenaccount instellen".

<naar boven>Hoe kan ik de communicatiepoorten van de BICS-services achteraf (na installatie) aanpassen?

Het achteraf aanpassen van de poorten van de BICS-services kan nodig zijn, als u de reeds geïnstalleerde BICS-services op een andere poort binnen uw netwerk wilt laten werken, omdat er eventuele conflicten optreden met andere applicaties en of instellingen in uw netwerk

Normaliter werken de BICS-services bij een standaardinstallatie met de volgende poorten:

 • bics2suite: de BICS applicatieserver luistert naar poort 80.
 • bics2mysql: de BICS databaseserver luistert naar poort 3306.

U kunt na de installatie van BICS de poorten van de BICS-services als volgt (handmatig) aanpassen:

 • Stop de BICS services (zie "Hoe start en-/of stop ik de BICS-services?").
 • Wijzig vervolgens het BICS configuratiebestand (te vinden in: "\BICS2\current\conf\bics2suite.properties") met een tekst editor. Het gaat om de volgende instellingen:
  - "webServer.http.port=80", de ingestelde poort waarop de BICS-applicatieserver (http) luistert.
  - "database.port=3306", de ingestelde poort waarop de BICS-databaseserver luistert (deze instelling hoeft u normaliter niet aan te passen).
 • Start de BICS services (zie "Hoe start en-/of stop ik de BICS-services?").

Nadat de poorten zijn aangepast, moet u ook de eventuele snelkoppelingen bijwerken en zal het adres voor het opstarten van BICS, ook overeenkomstig moeten worden opgegeven in de adresbalk van uw browser (bijv. "http://localhost:88").

<naar boven>Hoe kan ik beveiligde 'https'-communicatie instellen voor mijn BICS-server?

BICS biedt de mogelijkheid tot het beveiligen van de communicatie tussen de browser en de BICS-services (zgn. 'https'-verkeer). Beveiligde browsercommunicatie is aan te raden als de communicatie tussen de browser en de BICS-server over het publieke internet loopt (u maakt gebruik van een BICS-server die via het publieke internet beschikbaar/ontsloten is). De communicatie met de browser is na installatie standaard NIET beveiligd (namelijjk ingesteld op normaal 'http'-verkeer).

Om gebruik te maken van beveiligde communicatie, dient u het volgende te doen:

 • Certificaat aanmaken. Op basis van het certificaat wordt de beveiligde communicatie door de browser met de BICS-server geregeld. Het benodigde certificaat kunt u zelf aanmaken (zie Handleiding bijlage B).
 • Instellen van BICS, zodanig dat het aangemaakte certificaat wordt toegepast en de communicatie wordt aangepast van 'http' naar 'https'.
 • Firewall openstellen voor de 'https'-poort (443) op de BICS-server (zie Hoe ontsluit ik BICS op mijn netwerk en-/of zet ik de firewall open?).
 • Aanpassen van het opstartcommando van BICS in de snelkoppelingen. In de URL dient u nu expliciet 'https' op te geven. 

De uit te voeren (technische) handelingen zijn terug te vinden in de BICS gebruikershandleiding bijlage B.

<naar boven>Hoe ontsluit ik BICS op mijn eigen netwerk en/of zet ik de firewall open?

De BICS applicatie is opgebouwd uit zogenaamde services (diensten die op de achtergrond draaien). Het is daardoor mogelijk één BICS installatie binnen een netwerk vanaf diverse werkplekken te gebruiken. U dient daarvoor de betreffende poorten te ontsluiten, waarop de BICS-applicatieserver actief is. Doorgaans is dat poort 80 (http) of 443 (https) of een andere, zoals opgegeven tijdens de installatie.

Indien u de BICS-applicatie binnen een netwerk wilt gebruiken (bijv op een tablet of andere computer binnen het boordnetwerk), dan dient u de firewall op de computer waar BICS is geïnstalleerd, zodanig te configureren dat het http of https verkeer (TCP) van buiten die computer naar poort 80 of 443 (of de andere poort waarop de BICS-services zijn geconfigureerd) wordt doorgelaten.

Het open zetten van de firewall doet u door een zgn. "Inbound" rule (firewallregel) voor TCP verkeer naar de gewenste poort te definiëren en daarmee het verkeer naar de BICS-applicatieserver van 'buiten af' toe te staan.

Hieronder volgt een voorbeeld voor het configureren van de standaard firewall onder Windows 7 (u heeft wel enige technische kennis nodig om de firewall te configureren). Op andere besturingssystemen of voor andere firewalls gelden mogelijk iets andere, maar vergelijkbare, stappen.

In Windows 7, bestaat het toevoegen van een extra firewall "Inbound"-rule via de Wizard uit de onderstaande stappen (start de Wizard via "Control panel => System => Firewall => Advanced settings => New rule"):

 • Rule type = Port, om een regel voor het wel of niet doorlaten van een bepaalde poort te definiëren.
 • Protocol en Ports = Specifieke poort: 80 (of andere poort als de BICS applicatieserver 'luistert' naar een andere poort.
 • Action = Allow all = Sta alle acties toe.
 • Profile = Domain en Private (de netwerken waarvoor de regel gaat gelden).
 • Name = de vrij op te geven naam van de nieuwe regel (bijv: "BICS2applicatieserver").

Na het opslaan zal de regel worden toegevoegd en is de BICS-service vervolgens via de opgegeven poort bereikbaar.

U start BICS dan op door het IP-adres van de computer, waarop BICS is geïnstalleerd, op te geven als URL in uw browser, bijv: "http://10.1.1.100:80".

<naar boven>


Gebruik van BICS.Hoe kan ik een reis invoeren en aanmelden met BICS?

Het invoeren en aanmelden van een nieuwe reis met BICS is niet moeilijk en bestaat uit de volgende stappen:

 • Na inloggen op BICS klikt op de knop "Nieuwe reis" knop of u kiest voor het importeren van een reis via de knop "Importeer reis".
 • Het invoerscherm voor een nieuwe reis wordt getoond en bestaat uit de onderdelen: reis, varende eenheid en lading (inclusief eventuele containermatrix).
 • U vult nu de gevraagde reisgegevens in onder het kopje "Reis".
  (verplichte velden zijn dikker omrand en deze moeten ingevuld worden).
 • Onder het kopje "Varende eenheid" geeft u aan met welk schip de reis wordt gemeld.
 • Indien u aan de elektronische meldplicht moet voldoen, voert u de containermatrix in.
 • U kunt de reis daarna opslaan.
  (eventuele fouten of niet ingevulde velden worden door BICS aangegeven, u dient deze fouten dan eerst te corrigeren voordat de gegevens 'echt' kunnen worden opgeslagen).

Meer informatie kunt u vinden onder de titel "Invoeren en aanmelden reis".

<naar boven>Handmatig een reis in de toestand "Bezig met aanmelden" goed- of afkeuren?

Zodra een reis wordt aangemeld bij de autoriteit (de reis heeft de status "Bezig met aanmelden" of "Bezig met annuleren") kunt u de reis niet wijzigen. Pas na succesvolle verzending en ontvangst van een (eventuele) bevestiging van de autoriteit kunt u de reis weer wijzigen of verwijderen. 

In een aantal uitzonderlijke situaties, zoals als er geen bevestiging wordt ontvangen, of bij andere problemen, bestaat er de mogelijkheid om de BICS-aanmelding handmatig goed of af te keuren (deze optie is alleen mogelijk als het bericht is verstuurd, status "verzonden").  
Let wel op, deze actie mag alleen worden uitgevoerd in overleg met de autoriteit. U moet dus altijd controleren of de reis wel of niet bij de autoriteit is ontvangen.

Als u een bevestiging verwacht, maar niet ontvangt, neemt u dan contact op met de autoriteit om te controleren of uw aanmelding wel of niet is ontvangen. Hierna handelt u als volgt:

 • Melding verstuurd naar meer autoriteiten: zodra (één van) de autoriteit(en) de aanmelding wel heeft ontvangen en verwerkt, dan moet u in de gebruikersinterface de optie "Handmatig bevestigen" kiezen.
  In het geval de melding (als CC kopiebericht) naar verschillende autoriteiten is gestuurd, dient u de aanmelding altijd handmatig te bevestigen en daarna te annuleren, zodat de aanmelding correct wordt geannuleerd bij alle autoriteiten, die het bericht wel hadden ontvangen en verwerkt.
 • Melding verstuurd naar één autoriteit: als de melding naar maar één autoriteit (geen CC berichten) is gestuurd en de autoriteit aangeeft dat de aanmelding niet is ontvangen of verwerkt, dan kiest u voor de optie "Handmatig weigeren".

In de rapportages en op het transportdocument van een reis wordt aangegeven of een bericht handmatig is goed- of afgekeurd.

 Let op: het gebruik van deze functies van 'handmatig goed of afkeuren' is alleen toegestaan in noodgevallen en mag niet bij normaal gebruik worden toegepast.

Meer informatie over het aanmelden en de verschillende statussen is terug te vinden in "Aanmelden reis".

<naar boven>Inzien van de BICS-loginformatie (systeem- en foutmeldingen) om foutsituaties te kunnen analyseren.

In de logbestanden kunt u allerlei technische meldingen terugvinden van BICS, die van belang kunnen zijn bij het melden aan de helpdesk, analyseren en-/of proberen op te lossen van foutsituaties in BICS. Zo kunt u eventuele communicatiefouten, fouten met het importeren van gegevens en eventuele systeemfouten terugvinden in de logging.

De BICS-applicatie registreert tijdens het gebruik diverse log informatie, zoals:

 • Communicatielog: communicatiegerelateerde logging, o.a. fouten over het versturen, ontvangen van berichten via de RWS berichtendienst en of andere geconfigureerde berichtendiensten (mailservers).
  (de communicatielogging is meestal te vinden in de directory "\BICS2\current\log\comm")
 • Applicatielog: systeemlogging over de werking van de applicatie, o.a. fouten over import- en exportacties.
  (de applicatielogging is meestal te vinden in de directory "\BICS2\current\log\system")
 • Updatelog: logging over de updateacties, o.a. referentiegegevens updates en applicatie-updates.
  (de updatelogging is meestal te vinden in de directory "\BICS2\current\log\update")

U kunt de logbestanden ook naar de BICS-helpdesk opsturen (helpdesk@bics.nl). Graag alleen opsturen indien de helpdesk daarom vraagt. Het opsturen doet u via de optie "Help" en door vervolgens voor het juiste logbestand de knop "Logbestand versturen" te kiezen.

U kunt meer informatie hierover vinden onder de titel "Logging versturen".

<naar boven>Wanneer en hoe moet ik een reis opnieuw aanmelden (heraanmelden bij andere autoriteit)?

Wanneer u in een reis van het ene vaargebied naar het andere vaargebied gaat (bijv. grenspassage) moet u in principe uw reis heraanmelden bij de nieuwe vaarwegbeheerder. Op een aantal trajecten, zoals op de Rijn is dit niet nodig, daar zijn de systemen van de vaarwegbeheerders in de diverse landen aan elkaar gekoppeld en worden uw gegevens doorgezet naar de volgende vaarwegbeheerder.

 Let op: reizen worden door gekoppelde vaarwegbeheerders alleen automatisch doorgestuurd, als u daarvoor in uw BICS toestemming hebt gegeven om gegevens door te mogen sturen (zie instellingen scherm "Berichtendienstaccount" voor de berichten ERINOT, PAXLST, enz.).

Als autoriteiten niet gekoppeld zijn of uw bericht niet automatisch wordt doorgestuurd, dan moet u de reis 'heraanmelden' bij de autoriteit van het volgende gebied.

Via de volgende stappen meldt u een reis opnieuw aan (heraanmelden) bij een andere vaarwegbeheerder / autoriteit:

 • Ga naar de reis die u opnieuw wilt aanmelden en klap deze uit.
 • Klik op de knop "Heraanmelden", waarna de dialoog "Heraanmelden" verschijnt.
 • Geef in het veld het "1e meldpunt" op, dat hoort bij het betreffende gebied (klik desgewenst op het vergrootglas om het juiste meldpunt te zoeken).
 • Geef desgewenst de gegevens van aanvullende ontvangers (CC-adressen) van het bericht op (die CC-adressen krijgen na verzending een kopie van het bericht toegestuurd).
 • Klik op de knop "Aanmelden" in de dialoog "Heraanmelden" om het bericht opnieuw te versturen naar de nieuwe autoriteit.

 Let op: na het succesvol heraanmelden worden alle wijzigingen naar die nieuwe vaarwegbeheerder / autoriteit gestuurd behorende bij het nieuw opgegeven 1e meldpunt. Het doorgeven van wijzigingen aan de vorige vaarwegbeheerder / autoriteit is dan niet meer mogelijk.

De bovengenoemde stappen worden verder ook beschreven in de "BICS-gebruikershandleiding", paragraaf "Reis heraanmelden".

<naar boven>Reizen aanmelden in grensgebieden (o.a. België, Nederland)!

Rijkswaterstaat onderkent de problematiek omtrent het aanmelden van reizen tussen Nederland en België (informatie wordt nog niet altijd onderling uitgewisseld) en is hierover in gesprek met de diverse partners en betrokkenen in België om te komen tot een oplossing. Een structurele oplossing is op korte termijn echter niet te verwachten. Rijkswaterstaat zal verdere voortgang omtrent deze problematiek communiceren via de website www.bics.nl en/of via Bureau Telematica Binnenvaart (BTB).

Een tijdelijke oplossing (praktische workarround) bestaat uit het 2 keer melden van dergelijke reizen (1 keer bij vertrek en 1 keer opnieuw als u de grens passeert), via de optie "heraanmelden" in BICS, zoals verder toegelicht in "Wanneer moet ik een reis opnieuw aanmelden?". 

De stappen voor heraanmelden worden verder ook beschreven in de "BICS-handleiding", paragraaf "Reis heraanmelden".

<naar boven>Hoe kan ik een ingevoerde en-/of aangemelde reis wijzigen, annuleren, verwijderen en-/of sluiten?

Een eerder ingevoerde reis kan alleen worden gewijzigd of verwijderd wanneer de reis:

 • nog niet is verzonden (nog in de status "Gepland" staat),
 • wel al is verzonden en-/of een antwoord is ontvangen (status "Aangemeld" of "Niet aangemeld").
  Zie ook Aanmelden van een reis en de bijbehorende statusmogelijkheden

Wanneer de reis nog in de status "Bezig met aanmelden" staat, dan kunt u de reis niet wijzigen (zie ook "BICS-reis (dossier) is niet meer te bewerken"). Let u wel op, als u een reeds aangemelde reis wijzigt, dan moet u deze wijziging opnieuw aanmelden (wijzigingsbericht versturen).

Voorbeeldscherm reis in de status aangemeld (wijzigen, annuleren, heraanmelden mogelijk)
Voorbeeld: het startpunt om een reis te kunnen bewerken (kies wijzigen, annulering melden of sluiten)

Wilt u een reis wijzigen of afsluiten, volg dan onderstaande stappen:

 • Open de te wijzigen of af te sluiten reis vanuit het scherm "Overzicht", om deze te kunnen bewerken.
 • Kies in het opengeklapte reisscherm voor de knop "Sluiten" om de reis af te sluiten. De reis zal worden verplaatst van het tabblad "Actief & gepland" naar het tabblad "Gesloten" en is dan niet meer te bewerken (wijzigen).
 • Kies in het opengeklapte reisscherm voor de knop "Wijzigen" en voer uw wijzigingen in. Na het bewaren van uw wijzigingen, moet u deze nog versturen naar de dezelfde vaarwegbeheerder waar u zich had aangemeld. U doet dat via de knop "Wijzigingen melden".
   Let op: er wordt ook een knop "Heraanmelden" zichtbaar nadat een reis is aangemeld. Die knop is niet bedoeld voor het doorgeven van wijzigingen. Met deze knop "Heraanmelden" verzorgt u  het opnieuw aanmelden van de reis bij een andere vaarwegbeheerder / autoriteit (zie ook "Wanneer en hoe moet ik een reis opnieuw aanmelden (heraanmelden)").
 • Na het succesvol versturen van de wijziging en of ontvangen van het antwoord, komt de reis in de overeenkomstige status te staan analoog aan het aanmelden van een nieuwe reis (zie verder ook "Aanmelden van een reis (versturen berichten)").

Wilt u een reis verwijderen, volg dan onderstaande stappen:

 • In het tabblad "Actief & gepland" kunt u reizen alleen verwijderen als de reis nog niet is aangemeld. Als de reis al is aangemeld dient u de reis eerst af te sluiten (knop "Sluiten).
 • In het tabblad "Gesloten" kunt u de reizen verwijderen via de knop "Verwijderen".

Om een reis te annuleren, volgt u onderstaande stappen:

<naar boven>Waarom verdwijnen reizen automatisch uit het overzicht "Gepland & Actief"?

Een van de nieuwe functies van BICS is het automatisch sluiten van een reis. BICS probeert, waar mogelijk, eerder aangemelde reizen automatisch te sluiten, wanneer voor dat schip een nieuwe reis wordt aangemeld. Hierdoor blijft het overzicht van actieve reizen in BICS kort en overzichtelijk. Na het sluiten van de reis is deze te vinden onder het tabblad "Gesloten reizen".

Kortom omdat reizen van hetzelfde schip tijdens het aanmelden van een nieuwe reis zoveel mogelijk automatisch worden afgesloten, verdwijnen deze automatisch uit het overzicht van BICS. De "verdwenen" reizen kunt u weer terugvinden in het tabblad "Gesloten" in het BICS-overzicht.

<naar boven>Hoe kan ik lege reizen (zonder lading of "leeg van") aanmelden?

Indien u geen lading vervoert (leeg bent), dan kunt u zich ook met BICS elektronisch melden, zodat u al bekend bent op de verkeersposten.

Het melden van lege reizen gaat op dezelfde manier als het invoeren en melden van een nieuwe reis. U voert nu echter geen ladingregels in voor die reis. Het melden gaat verder precies hetzelfde (zie ook "Reis invoeren en aanmelden met BICS").

 Let op: voor het melden van reizen waarbij u leeg bent van ADN goederen bent u, volgens ADN, verplicht deze (gevaarlijke) lading wel in te voeren als ladingregel met tonnagewaarde 0.

Het melden van een enkelvoudig leeg schip:

 • U kiest vanuit het hoofdscherm voor de knop "Nieuwe reis" en u voert de gevraagde reisgegevens in.
 • Omdat u geen lading vervoert kunt u na het invoeren van de reisgegevens direct de reis opslaan en de reis aanmelden (zie "Aanmelden reis").

Het melden van een leeg samenstel:

 • U kiest vanuit het hoofdscherm voor de knop "Nieuwe reis" en u voert de gevraagde reisgegevens in.
  In de sectie "Varende eenheid" kiest u voor samenstel en zorgt u ervoor dat alle casco's en-/of bakken voor die reis zijn opgegeven in het samenstel.
  U geeft de juiste (actuele) afmeting van het samenstel op.
 • Omdat u geen lading vervoert kunt u na het invoeren van de reisgegevens direct de reis opslaan en aanmelden (zie "Aanmelden reis").

Het melden van "leeg van" (gevaarlijke lading):

 • U kiest vanuit het hoofdscherm voor de knop "Nieuwe reis" en u voert de gevraagde reisgegevens in via het reisinvoerscherm.
 • Omdat u "leeg van" (gevaarlijke lading) bent, dient u nu wel lading in te voeren, namelijk de gevaarlijke (ADN-)lading waar u "leeg van" bent, met een gewicht van 0 ton of het vinkje "Leeg van" aanvinken. Dit om expliciet aan te geven welke gevaarlijke ladingrestanten zich nog aan boord bevinden ("leeg van" kan eventueel ook tot seinvoering leiden).
 • Na het opslaan kunt u de reis vervolgens aanmelden. (zie "Aanmelden reis")

In "Invoeren en aanmelden van een reis" in de sectie "Gebruik ik BICS => Snel aan de slag", wordt uitgebreid beschreven hoe u een reis kunt invoeren en aanmelden.

<naar boven>Zoeken en selecteren uit de BICS selectielijsten (uitklapmenu)?

BICS maakt zoveel mogelijk gebruik van gestandaardiseerde referentiegegevens die via selectielijsten (zoals locaties, goederen) kunnen worden geselecteerd bij de invoer. Wanneer u in een selectieveld een aantal letters of cijfers intoetst, dan toont BICS die regels die daarmee overeenkomen.

BICS zoekt altijd in zowel de omschrijving (plaatsnaam of goederenomschrijving) maar ook in de code (locatiecode of goederencode, zoals het UN nummer). Als u bijvoorbeeld het UN-nummer weet, dan kunt u dit bij de selectielijsten voor gevaarlijke stoffen direct invullen.

Wanneer u de juiste keuze heeft gevonden, klikt u met de muis erop om de selectie te kiezen. U kunt ook via de cursortoetsen door de lijst bladeren en via "enter" de juiste keuze selecteren.

Indien u uitgebreid wilt zoeken, klikt u op het vergrootglaasje, waardoor het uitgebreid zoekvenster getoond wordt. Via de schuifbalken kunt u door de resultaten heen "schuiven".

Hieronder enkele voorbeelden:

 • Kies het desbetreffende invulveld (in onderstaand figuur: de naam van het gevaarlijk goed) en klik er op, waarna de bijbehorende keuzelijst wordt getoond.
  Goederenselectie voorbeeldscherm
  Begin enkele letters in het veld te typen. De overeenkomstige gevaarlijke stoffen, komen dan tevoorschijn waarin de door u getypte tekst voorkomt in de naam of de stofcode. U ziet deze lijst mee veranderen naarmate u meer tekens typt.
  In het bovenstaande voorbeeldscherm had u in plaats van de naam "CALCIU" ook "1401" (de code voor gevaarlijke stoffen) kunnen typen om dezelfde stof te vinden en te kunnen selecteren (dit mechaniek om gegevens te selecteren op naam/beschrijving of code geldt voor alle selectielijsten).
 • Selecteer de gewenste stof uit de lijst met de muis of met de 'enter' toets, met de 'tab' toets springt u uit het veld, zonder iets geselecteerd te hebben.

 Enkele handige tips voor het zoeken en selecteren:

 • U kunt het gehele zoekveld (invulveld) in één keer wissen en opnieuw zoektermen opgeven door in het zoekveld op 'x' te klikken (deze verschijnt als u de muis over het zoekveld beweegt).
 • Mocht de getoonde informatie te lang zijn (bijv in bovenstaand voorbeeld de stofnamen) en tekst buiten beeld vallen, dan zal BICS een tooltip (hulpballonnetje) tonen met de complete tekst als u met de muis die tekst in het item aanwijst.
 • Door meerdere zoektermen gescheiden door een spatie in het zoekveld te typen, kunt u in dit voorbeeld de gevaarlijke stof waarnaar u op zoek bent, specificeren. Hierdoor wordt het aantal zoekresultaten kleiner. De zoektermen worden gebruikt in een zogenaamde 'EN' constructie, waarbij de woorden allemaal in het resultaat moeten voorkomen.
 • Verbind de zoektermen met underscores (het teken '_'), om te zoeken naar zoekresultaten, waarin de termen van elkaar zijn gescheiden met spaties. De opgegeven zoekterm wordt door de underscores als één woord gezien (bijv: "RAAT,_OPLOSSING" resulteert o.a. in "BARIUMCHLORAAT, OPLOSSING" en "CALCIUMCHLORAAT, OPLOSSING IN WATER").
 • U kunt in de selectielijsten bepaalde gevonden items als favoriet markeren, door met de muis het item aan te wijzen en vervolgens op het favorietensymbool (de ster) aan de rechterkant van de selectielijst te klikken. Favorieten komen altijd boven in de selectielijsten te staan.
  Voorbeeldscherm Favorieten markeren
 • U kunt geavanceerd en uitgebreid zoeken, o.a. op zelf op te geven velden, via de dialoog "Geavanceerd zoeken". Het activeren hiervan gaat via het vergrootglas aan de rechterkant van het invulveld.

De bovengenoemde stappen worden verder ook beschreven in de "BICS-handleiding", paragraaf "Zoekmechanisme".

<naar boven>Wat zijn favorieten en hoe gebruik ik ze in BICS?

Binnen BICS kunt u voor reizen, schepen (varende eenheden), goederen en locaties favorieten aanmaken en gebruiken. Dit zijn bijvoorbeeld de combinaties van gegevens of referentiegegevens die u regelmatig gebruikt bij het invoeren en melden van reizen.

U maakt een bepaalde combinatie van gegevens favoriet via de knop "Favoriet maken" op het desbetreffende invoerscherm. Via de knop "Administratieve gegevens => Favorieten" kunt u de favorieten verder beheren. 

Via de knop in de vorm van een ster kunt u een bepaald referentiegegeven in een selectielijst "favoriet maken". Deze favorieten worden bij het zoeken in de invulvelden bovenaan de selectielijsten geplaatst (zie "Zoeken en selecteren uit de BICS-selectielijsten").

Gedetailleerde uitleg is te vinden in de "BICS-handleiding", paragraaf "Favorieten beheren".

<naar boven>Het selecteren van gevaarlijke stoffen conform het ADN (tabel A versus tabel C).

Het ADN kent twee verschillende tabellen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen:

 • Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in vrachtschepen gelden de gegevens, zoals opgesomd in ADN 3.2, tabel A.
 • Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in tankschepen gelden de gegevens, zoals opgesomd in ADN 3.2, tabel C.

Dit onderscheid tussen het vervoer in vracht- of tankschepen, is o.a. van belang voor het bepalen van de juiste transportvoorwaarden, het bepalen van de seinvoering en melden van de juiste stofnamen. BICS houdt hier rekening mee, bij het invoeren van gevaarlijke stoffen. Op basis van het type schip worden de gevaarlijke stoffen en bijbehorende gegevens uit de juiste ADN-tabel getoond en-/of geselecteerd.

Dit betekent dat voor vrachtschepen alleen de stoffen uit tabel A getoond zullen worden en voor tankschepen alleen de stoffen uit tabel C. Via "Geavanceerd zoeken" (het vergrootglas) kunt u, indien van toepassing, altijd nog uit alle gevaarlijke stoffen selecteren. Er wordt dan gezocht in de totale gevaarlijke stoffenlijst op basis van de door u opgegeven zoek criteria (waarden).

In onderstaand scherm ziet u een voorbeeld van de beschreven werking (filtering) bij de selectie van gevaarlijke stoffen in de gebruikersinterface (in dit geval op basis van een vrachtschip, dus "tabel A" stoffen):
Goederenselectie voorbeeldscherm 
Voorbeeld: selectie van gevaarlijke stoffen.

Bij het importeren van een reis (via BICS-importformaat of XML-bestand) worden de gevaarlijke stoffen ook opgezocht op basis van het type schip. Dit betekent wel dat het casco gedefinieerd moet zijn binnen BICS, dan wel dat het scheepstype is meegegeven in het importbestand.

<naar boven>Wat betekenen de doorgestreepte waarden in de BICS schermen (o.a. in de containermatrix)?

BICS berekent een aantal gegevens automatisch en vult deze voor u in. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de totale lengte en breedte van een samenstel (varende eenheid). U kunt deze waardes echter wel wijzigen; wanneer u deze gegevens wijzigt worden de berekende gegevens doorgestreept aan u getoond (ter indicatie dat u de waardes hebt aangepast).

Bijvoorbeeld: 110,00 versus 90,50 => betekent dat de waarde 90,50 is overschreven door de gebruiker met de waarde 110,00 en die waarde zal ook worden gebruikt door BICS.

U kunt overschreven waarden onder andere tegenkomen in de volgende onderdelen van BICS:

<naar boven>Hoe kan ik mijn ingevoerde en-/of aangemelde reis- en ladinginformatie snel inzien?

Op het transportdocument krijgt u een compleet overzicht van de door u ingevoerde en of aangemelde reis (inclusief ladinggegevens en berichtencommunicatie). U kunt dit document als PDF oproepen en openen met een PDF-lezer (vervolgens afdrukken vanuit uw PDF-lezer) of e-mailen.

Oproepen en inzien van het transportdocument doet u vanuit het (opengeklapte) reisscherm, zoals beschreven in "Inzien reis- en ladinginformatie (afdrukken of e-mailen)">

<naar boven>Hoe kan ik mijn reis- en ladinginformatie (gegevens) afdrukken, e-mailen?

De complete informatie van een reis kunt u het gemakkelijkst doorsturen naar andere belanghebbende met behulp van het afdrukken van het transportdocument. Het transportdocument is een PDF-document waarop de complete informatie van een reis staat vermeld. U kunt deze PDF vervolgens e-mailen naar bijvoorbeeld uw bevrachter.

Oproepen, afdrukken en of e-mailen van het transportdocument doet u vanuit het (opengeklapte) reisscherm, zoals beschreven in "Inzien reis- en ladinginformatie (afdrukken of e-mailen)".

<naar boven>Hoe kan ik mijn reizen exporteren, verwijderen en-/of archiveren?

Wanneer u reizen niet meer nodig heeft, kunt u deze uiteraard verwijderen. Hiermee wordt alle informatie uit BICS verwijderd. Het is wellicht raadzaam om voordat u een reis verwijdert deze eerst via de exportfunctie te exporteren ter archivering. U kunt alleen een "Geplande" of "Gesloten" reis verwijderen. Een reis kunt u afsluiten als deze in de status "Aangemeld" of "Niet aangemeld" staat (zie ook "Hoe kan ik een ingevoerde en of aangemelde reis wijzigen, annuleren en of sluiten?"). In de geavanceerde modus kunt u ook reizen (gehele dossiers) in BICS archiveren.

Voorbeeldscherm Reis in de status gesloten (verwijderen, archiveren mogelijk)
Voorbeeld: het startpunt vanuit het tabblad "Gesloten", om een reis te kunnen bewerken (o.a. kopiëren, exporteren, verwijderen)

Om een reis te exporteren voert u de volgende handelingen uit:

 • Open de te exporteren reis vanuit het scherm "Overzicht".
 • Kies in het opengeklapte reisscherm voor de knop "Exporteren" en kies voor "ASCII" of "XML". Voor het (extern) archiveren van uw informatie raden wij aan het XML-formaat te gebruiken (omdat dit formaat alle informatie uit het dossier bevat).
  (het exportbestand wordt vervolgens aangemaakt in de downloaddirectory van uw browser, doorgaans de downloadmap van de gebruiker).
 • Verplaats het exportbestand naar uw eigen archiefdirectory op uw computer.

Het exporteren van een reis is vanuit elke status van de reis mogelijk, zodat u altijd een reservekopie kunt maken van uw invoer.

Om een reis te verwijderen voert u de volgende stappen uit:

 • Open de te verwijderen reis vanuit het scherm "Overzicht", om deze te kunnen verwijderen (eventueel kunt u de reis eerst exporteren ter archivering).
 • Kies in het opengeklapte reisscherm voor de knop "Verwijderen" en bevestig de vraag (hierna worden de gegevens definitief verwijderd).
  (als het verwijderen van de reis niet is toegestaan, dan zal de knop "Verwijderen" ontbreken).

Voorbeeldscherm werken met mappen in BICS (geavanceerde modus)
Voorbeeld: het startpunt vanuit het tabblad "Mappen", om reizen te kunnen archiveren (geavanceerde modus)

In de geavanceerde modus van BICS is het mogelijk om ook reizen in BICS te archiveren  (zie "Wat is het verschil tussen basis- en geavanceerde weergavemodus"). Ook hier geldt dat u alleen "Gesloten" reizen kunt archiveren. Met archiveren kunt u zelf mappen aanmaken en binnen BICS de reizen bewaren. Uiteraard kunt u de gearchiveerde reizen (later) alsnog exporteren en-/of verwijderen.

Het belangrijkste verschil tussen archiveren in BICS en archiveren middels exporteren is:

 • bij het archiveren in BICS blijven de gegevens fysiek in de BICS database en kunnen ze direct opnieuw worden gebruikt.
 • bij het exporteren kunnen de gegevens ook in een extern bestand (buiten BICS) worden opgeslagen. Het archiveren middels exporteren kan handig zijn als u de informatie buiten de BICS-server wilt opslaan (bewaren op een aparte mobiele schijf).

Om een reis in BICS te archiveren, voert u de volgende stappen uit (alleen geavanceerde modus):

 • Maak onder het tabblad Mappen, gearchiveerd een nieuwe map aan met de knop "Nieuwe map".
 • Klik de map "Niet gearchiveerd" open en klik de reis open die u wilt archiveren.
 • Klik op de knop "Dossier verplaatsen".
 • Selecteer de map waarnaar u het dossier wilt verplaatsen om deze reis te archiveren.
  (zie verder "BICS-handleiding", paragraaf "Mappenstructuur beheren").

<naar boven>


Import en export.Hoe kan ik informatie (reizen) importeren in BICS?

Het is binnen BICS mogelijk om reizen te importeren vanuit externe softwarepakketten (zoals bijvoorbeeld een stuwageprogramma of een navigatieprogramma). Via zo'n koppeling hoeft u de gegevens uit het externe programma niet over te typen in BICS.

BICS ondersteunt de mogelijkheid van een automatische koppeling met het externe programma waardoor u in BICS eventueel alleen nog de reis hoeft aan te vullen en aan te melden.
De andere optie is een handmatige koppeling; vanuit het externe programma wordt een exportbestand gemaakt, dat u zelf handmatig in BICS importeert en dan verder afhandelt alsof u een reis had ingevoerd. Zorgt u ervoor dat bekend is waar het externe programma de geëxporteerde bestanden wegschrijft. Deze directory heeft u weer nodig in BICS in de dialoog voor (handmatig) importeren.

Voor meer informatie over de koppelingsmogelijkheden en de werking van externe programma's met BICS kunt u het beste terecht bij uw leverancier. Heeft u specifieke vragen over BICS dan kunt u contact opnemen met de BICS-helpdesk.

In BICS kunt u op de volgende plekken (handmatig) reisinformatie importeren:

 • Een nieuwe reis importeren via de knop "Reis importeren" vanuit het hoofdscherm.
 • Reisgegevens importeren in een bestaande reis via de knop "Importeer".

Na het kiezen van de importeer actie verschijnt onderstaande dialoog, waarin u het te importeren bestand en het formaat van het importbestand kunt kiezen.

Voorbeeld BICS-importdialoog om reizen (inclusief ladingen) te importeren 
Voorbeeld: importeerdialoog om reizen in BICS te importeren.

Na het activeren van het "Importeren" wordt het opgegeven bestand in het opgegeven formaat geïmporteerd. Als er een fout optreedt, dan wordt dit gemeld en dient u het bestand eerst te corrigeren. Alleen wanneer er geen fouten zijn opgetreden zal er informatie worden opgeslagen in BICS.

Let op:

 • Om nieuwe reizen te kunnen importeren moet het importbestand aan de specificaties voor een nieuwe reis voldoen. Zo dient o.a. het dossiernummer in het importbestand op 0 te staan.
 • Om in een bestaande reis gegevens te importeren, moet het import bestand voldoen aan de specificaties voor een bestaande reis en dient het dossiernummer in het importbestand overeen te komen met het betreffende dossier

(doorgaans worden deze voorwaarden door het externe programma, dat het importbestand aanmaakt, ingevuld).

Mochten er fouten bij het importeren optreden dan kunt u eventuele tips daarover terugvinden in de secties "Importfoutmeldingen zijn in de system.log te vinden" en "Import foutmeldingen, omdat essentiële cascogegevens ontbreken". Komt u er niet uit neem dan contact op met de BICS-helpdesk.

<naar boven>Importeren van bestanden werkt niet op alle tablets (o.a. iPad)!

Een tablet is niet te vergelijken met een normale computer. Dit houdt in dat sommige tablets (bijvoorbeeld een Apple iPad) helaas geen toegang hebben tot externe (te importeren) bestanden en-/of het bestandssysteem en dat daarom de importfunctie van BICS niet goed werkt.

Wel kunt u de normale handmatige invoer en de belangrijkste functies van BICS, via een voor HTML-5 geschikte browser, gewoon gebruiken op uw tablet. U maakt daarbij gebruik van BICS op uw tablet via een BICS-server in uw netwerk (zie sectie "Hoe ontsluit ik BICS op mijn eigen netwerk" om uw BICS-installatie te ontsluiten voor gebruik op uw tablet).

<naar boven>Importfoutmeldingen zijn in de system.log te vinden!

Als er bij het importeren van reis- en ladinginformatie (via de zgn. .rei of .xml bestanden) iets fout gaat, dan zal dat worden gemeld en zijn de (technische) details, zoals de foutmeldingen in het system.log-bestand terug te vinden.

Voorbeeldscherm importeerfouten 
Voorbeeld: importfouten (zie directory "\BICS2\current\log\system\system.log").

Het system.log bestand met de importfoutmeldingen, kunt u terugvinden op de computer waar BICS is geïnstalleerd, in de directory: "\BICS2\current\log\system\". De meldingen in het logbestand zijn wel technisch van aard, maar kunnen u en of de BICS-helpdesk wellicht verder helpen om het probleem te analyseren en eventueel te verhelpen.

Het "system.log" bestand kunt u met een willekeurige teksteditor openen. De importfoutmeldingen zijn te herkennen aan de regels die na de datumtijd beginnen met:

"INFO  fileimport.SpaImportController      Exception occured during ASCII import: BicsAsciiException{undefined value, lineNr=1, fieldNr=8, lineIndicator=A}"

In de foutmelding wordt aangegeven in welke regel (lineNr=) en welk veld (fieldNr=) de fout is geconstateerd. Eventueel kunt u de fout proberen te herstellen in het bronimportbestand of u kunt deze foutmelding en het importbestand doorsturen naar diegene die het bestand heeft aangeleverd (of naar de leverancier van de bijbehorende aan BICS gekoppelde applicatie). Komt u er niet uit neem dan contact op met de BICS-helpdesk.

<naar boven>Importfoutmeldingen bij gevaarlijke stoffen, omdat essentiële cascogegevens ontbreken!

Wanneer een reis geïmporteerd wordt met één of meer gevaarlijke stoffen dan kan de import afgekeurd worden. Een oorzaak hiervan is dat het scheepstype van het casco waarin de lading vervoerd wordt onbekend is. BICS controleert op basis van het casco welke tabel uit ADN gebruikt moet worden.

Oorzaak hiervan is dat bij het importeren van reis- en gevaarlijkeladinggegevens (via de zogenaamde BICS-importbestanden, type .rei- en .xml-bestanden), het scheepstype nodig is om de juiste gevaarlijke stof te kunnen identificeren (zie ook "Het selecteren van gevaarlijke stoffen conform ADN (tabel A versus tabel C)").

De oplossing betekent dat het casco (schip of bak) met type schip binnen BICS bekend moet zijn, dan wel dat het cascotype moet worden meegegeven in het importbestand.

U kunt dit probleem voorkomen / oplossen door (eenmalig) handmatig de casco's, die gebruikt worden in het importbestand, in BICS aan te maken en-/of aan te vullen (zie "Aanmaken casco- en adresgegevens".

<naar boven>Hoe kan ik reizen exporteren?

U kunt ingevoerde reizen exporteren in een aantal formaten. De gegevens van de reis kunt u dan als bestand opslaan op uw computer of externe (back-up)schijf, ter archivering of hergebruik (via Importeren).

Hoe u reizen kunt exporteren is al beschreven in "Hoe kan ik mijn reizen exporteren, verwijderen en of archiveren?".

<naar boven>


Updates in BICS.De automatische updates in BICS (uitleg).

Binnen BICS zijn er drie soorten updates: programma (software-update), configuratiegegevens en referentiegegevens. De status van deze soorten updates worden onder in het BICS-overzichtsscherm getoond:

Voorbeeldscherm update referentiedata
Voorbeeld: BICS-updatepaneel (met beschikbare updates)

BICS controleert regelmatig of er updates beschikbaar zijn. Wanneer een update beschikbaar is, zal dit in hetzelfde scherm (updatepaneel) getoond worden en is er een knop beschikbaar in de kolom "Actie" om de update te installeren.

Voor updates van configuratie- en referentiedata updates geldt dat u deze updates via de knop "Download" kunt uitvoeren. Na het succesvol uitvoeren van de update zal onder de kolom "Huidige versie" een nieuwe versie of datum worden getoond.

Software-updates kunt u echter alleen uitvoeren op de computer waar de BICS-software is geïnstalleerd (op de BICS-server). De stappen hiervoor kunt u vinden onder de kop "Updates van de BICS-software installeren".

Let op: het controleren op updates en het downloaden van updates wordt alleen gedaan, als de status van de verbinding op "Goede verbinding" staat en updaten is alleen mogelijk als u voldoende rechten heeft.

<naar boven>Referentiedata geforceerd geheel opnieuw ophalen (bijwerken)!

Het is in BICS mogelijk om alle referentiegegevens in zijn geheel opnieuw op te halen. Het (compleet opnieuw) ophalen van de referentiedata kan in sommige speciale gevallen nodig zijn als u updates hebt gemist. Deze optie zorgt er in BICS voor dat u na het bijwerken weer over de meest recente referentiedata beschikt.

Voorbeeldscherm systeeminstellingen 
Voorbeeld: systeeminstellingen (geforceerd ophalen referentiedata via "Geavanceerde instellingen")

Het geforceerd updaten van de referentiedata gaat als volgt:

 • Activeer de "Geavanceerde instellingen", via "Instellingen => Systeeminstellingen => Geavanceerde instellingen => Wijzigen" (zie het bovenstaande scherm).
 • Activeer de optie (vink aan) "Referentiegegevens update-taak => Volledige update".
 • Voorbeeldscherm referentiedata updates forceren 
  (deze optie ontbreekt, als er al een recente update van de referentiedata is verwerkt)
 • Zorg dat de communicatie functioneert en het verbindingsniveau op "Goede verbinding" staat.
 • De referentiedata worden nu geforceerd bijgewerkt (in ongeveer 5- tot 15 minuten).

<naar boven>


Communicatie.Hoe communiceert BICS (het dataverkeer)?

De BICS-software bestaat uit een aantal onderdelen, als eerste twee "services" die op de achtergrond werken op uw computer. Via uw browser maakt u verbinding met deze service om uw reizen in te voeren en aan te melden.

Deze BICS-services communiceren op de achtergrond (ook als u zelf niet ingelogd bent maar de computer wel aanstaat) periodiek met systemen van Rijkswaterstaat om te controleren hoe goed de verbinding is, of er updates beschikbaar zijn en of er bevestigingen op uw reismeldingen zijn. 

De actuele status van de verbinding wordt normaliter periodiek gemeten (instelling "Verbindingsniveau automatisch bepalen") en aangegeven door een indicator Voorbeeldscherm Verbinding handmatig instellen die u linksboven in het BICS-hoofdscherm kunt vinden. De frequentie en mate van werken worden gebaseerd op het verbindingsniveau.

Indien gewenst kunt u het verbindingsniveau dan ook zelf handmatig instellen, bijvoorbeeld als u communicatie (onnodig dataverkeer) wilt voorkomen. U kunt de status van de verbinding dan handmatig aanpassen (zie "Dataverkeer in BICS uitzetten!").

Wat de betekenis is van de indicator en hoe u die handmatig kunt instellen, wordt verder uitgebreid beschreven in  "Datacommunicatie handmatig instellen, aan- of uitzetten".

<naar boven>Hoe beperk ik het dataverkeer (dataverkeer in BICS uitzetten)?

BICS controleert op de achtergrond periodiek wat voor internetverbinding u heeft en-/of er updates beschikbaar zijn. Wanneer u in een gebied gaat varen met slechte dekking, of om internationale roamingkosten te drukken, kunt u de verbinding handmatig instellen op "Slechte verbinding". Hierdoor zal BICS geen metingen meer verrichten en niet controleren op updates. U kunt dan ook geen berichten meer versturen.

Voer hiervoor de volgende handelingen uit:

 • Klik op de verbindingsniveau indicator (icoontje linksboven in: Voorbeeldscherm Verbinding handmatig instellen).
 • Kies de optie "Slechte verbinding" (= geen communicatie).
 • Klik op "Opslaan" (verbindingsniveau zal wijzigen naar "Slechte verbinding").

Let op: vergeet niet om het verbindingsniveau weer op "Automatisch bepalen" of "Goede verbinding" te zetten, als u BICS wilt gaan gebruiken of een reis wilt aanmelden.

Hoe u de communicatie handmatig kunt instellen en welke verschillende mogelijkheden u hebt, wordt verder beschreven in  "Datacommunicatie handmatig instellen, aan- of uitzetten".

<naar boven>Welke statussen kent een reis in BICS (hoe kan ik zien of mijn reis is aangemeld)?

Hoe u een reis kunt versturen (kunt aanmelden) wordt al beschreven in de sectie "Aanmelden reis en versturen van berichten".

Een reis is aangemeld als deze de status "Aangemeld" heeft, zoals te zien is in onderstaand voorbeeld:

Voorbeeldscherm "Reis aangemeld"
De status stappen, die worden doorlopen bij het aanmelden van een reis zijn terug te vinden in dit schema en komen in het kort neer op:

 • Een reis komt in de status "Gepland" nadat deze is ingevoerd.
 • Een reis komt in de status "Bezig met aanmelden", zodra het bericht wordt verstuurd.
  • Een bericht is verstuurd, als bij het veld "Verzonden" een datum tijd staat ingevuld.
  • Een aangemelde reis is beantwoord, als bij het veld "Antwoord" een datumtijd staat ingevuld.
 • Een reis komt in de status "Aangemeld", als:
  • Er een antwoord (bevestiging) is ontvangen in het geval het (ontvangende) autoriteitensysteem antwoorden terugstuurt (of het ontvangende systeem wel of geen antwoorden terugstuurt, wordt automatisch voor u geconfigureerd in het BICS).
  • Het bericht is verzonden in het geval het (ontvangende) autoriteitensysteem geen antwoorden terugstuurt.
 • Een reis komt in de status "Niet aangemeld", als:
  • Er een negatief antwoord (afkeuring) is ontvangen.
  • Het niet lukt het reisbericht te versturen of, af te leveren bij de autoriteit.

Door het transportdocument af te drukken kunt u inzage krijgen in uw communicatie per reis (overzicht van alle verstuurde berichten per reis). Hoe u een transportdocument kunt afdrukken kunt u vinden in "Inzien reis en ladinggegevens (afdrukken of e-mailen)".

<naar boven>Hoe verstuur ik loginformatie vanuit BICS (o.a. naar de BICS-helpdesk)?

Indien er problemen zijn met het gebruik van BICS kunt u contact opnemen met de BICS-helpdesk.

Indien u elektronisch meldplichtig bent en u niet kunt voldoen aan de E-Meldplicht met BICS, dan kunt u voor ondersteuning 24 uur per dag 7 dagen in de week gebruik maken van de BICS-helpdesk (buiten de genoemde openingstijden alleen voor noodgevallen met de E-Meldplicht i.c.m BICS).

In sommige gevallen zal de helpdesk vragen om de logging (logbestanden) van BICS op te sturen. Dat doet u als volgt:

 • Klik op de knop "Help" in het BICS-hoofdvenster.
 • Klik op "Logbestand versturen" bij het logbestand dat u wilt versturen.
 • Voer het e-mailadres in waarnaar u wilt versturen.
 • Klik op "E-mail versturen".

(graag alleen als de helpdesk erom vraagt de logging opsturen)

Hoe u de loginformatie (via e-mail) verstuurt, wordt verder uitgebreid beschreven in "Logging versturen en versie-informatie BICS inzien".

<naar boven>Bezig met downloaden/updaten of aanmelden maar er gebeurt schijnbaar niets?

Wanneer er downloadproblemen zijn (bij updates), of dat het lijkt dat BICS niets doet of als er geen berichten verstuurd worden, dan kan BICS mogelijk geen verbinding krijgen met internet. BICS blijft in dat geval eindeloos proberen waardoor het lijkt dat BICS 'vast zit'.

Controleert u in dit geval of uw internetverbining functioneert en of in BICS de verbindingsstatus op "Goede verbinding" staat. Zie ook "Reis zit vast en is niet meer te bewerken".

Meer informatie over het handmatig aanpassen van het verbindingsniveau kunt u terugvinden in "Inzien reis-, lading informatie (afdrukken)" in de sectie "BICS Gebruik => Snel aan de slag".

<naar boven>Hoe kan ik een overzicht (bewijs) opvragen van mijn communicatie in BICS (de lijst van verstuurde berichten)?

Wanneer er problemen zijn met uw reismelding en u een overzicht wilt hebben van uw reis, inclusief een overzicht van het berichtenverkeer, dan kunt u het beste een transportdocument afdrukken. Voer hiervoor de volgende stappen uit

 • Open de reis vanuit het BICS-hoofdscherm.
 • Klik op de knop "Afdrukken".
 • Een PDF met alle informatie wordt aangemaakt (en eventueel getoond).

Meer informatie over het afdrukken kunt u terugvinden in "Inzien reis- en ladinginformatie (afdrukken of e-mailen)".

Indien nodig (o.a. als u wilt aantonen dat u geprobeerd heeft een bericht te versturen) kunt u ook de communicatielogging opsturen, zie "Logging versturen en versie-informatie BICS inzien".

<naar boven>


Bekende problemen.Het lukt niet om BICS te installeren (onverwachte fout en-/of de installatie loopt vast).

Als het niet lukt om het installatieprogramma op te starten:

 • Controleer of u voldoende rechten heeft (u dient administrator of root rechten te hebben).
 • Indien u onder Linux de foutmelding "Graphical installers are not supported by the VM..." krijgt:
  - controleer dan of de DISPLAY variable juist is ingesteld ($ export DISPLAY=:0)
  - controleer of de $DISPLAY ook benaderbaar is (gebruik het commando: $ xhost + (om elke host toegang te geven).

Als het niet lukt om BICS te installeren, de installatie elke keer stopt op het eind of als er een onverwachte fout optreedt, dan kunt u het volgende doen:

 • Controleer of het systeem voldoet aan de minimale systeemeisen (wordt het besturingssysteem wel ondersteund?).
 • Zorg ervoor dat er tijdens de installatie geen andere applicaties, browsers of verkenners open staan (sluit alle applicaties).
 • Maakt u gebruik van een virusscanner, controleer dan of deze de installatie niet blokkeert en stel zo nodig het BICS-installatieprogramma als betrouwbare applicatie in.
 • Herstart de computer en probeer het opnieuw.

Eventuele oorzaken van installatiefouten kunt u terugvinden in de (technische) logbestanden, die door BICS worden aangemaakt:

 • Windows: \Users\[gebruikersnaam]\bics2-install.log (in de directory voor Windows-gebruikers).
 • Linux: /var/log (in de algemene logdirectory voor Linux).
 • Mac OS: /var/log/bics2-install.log.

Mochten de bovenstaande acties het installatieprobleem niet oplossen, neemt u dan a.u.b. contact op met de BICS-helpdesk.

<naar boven>Bestanden zijn/blijven gelockt (in gebruik), waardoor u BICS niet (opnieuw) kunt installeren of de-installeren

Indien er problemen zijn met bestanden, die in gebruik zijn tijdens de (her)installatie of de de-installatie van BICS, dan raden wij u aan de computer eerst opnieuw op te starten en het dan opnieuw te proberen.

Verder dient u ook alle andere (openstaande) programma's af te sluiten (internetbrowsers, verkenners, editors etc.) en BICS af te sluiten (alle gebruikers uitloggen), om te voorkomen dat tijdens de installatie bepaalde onderdelen in gebruik/bezet zijn.

Mocht dat nog niet helpen dan kunt u nog proberen om de BICS-services handmatig te STOPPEN.

<naar boven>BICS is niet (meer) op te starten en-/of toont een leeg scherm!

Indien er problemen zijn met het opstarten van BICS en u een foutmelding of leeg scherm in uw browser krijgt, dan kan het volgende aan de hand zijn:

 • Er zijn vermoedelijk problemen met de BICS services, die niet (meer) draaien (u heeft ze gestopt en daarna niet opnieuw gestart) of ze zijn in een foute status terechtgekomen.
  Probeert u in dit geval de computer te herstarten of de BICS services handmatig opnieuw te starten.
 • U gebruikt een niet ondersteunde browser (bijv Internet Explorer 8, die geen HTML 5 ondersteunt, zie ook minimale systeemeisen).
  Probeert u in dit geval een andere browser te installeren, zoals: Mozilla Firefox of Google Chrome.
 • BICS heeft onnodig een extra (nieuw) tabblad in uw browser geopend.
  Controleer of er eventueel een extra leeg nieuw tabblad in uw browser is geopend. Dat kan soms veroorzaakt worden door acties in BICS in combinatie met bepaalde browsers (bijv. bij het installeren van een update). Als dat het geval is, dan kunt u het lege tabblad in uw browser afsluiten en uw acties in het originele tabblad vervolgen.

Mochten bovenstaande acties het probleem niet oplossen dan kunt u nog een herinstallatie proberen (over de bestaande BICS heen) of neem contact op met de BICS Helpdesk

<naar boven>Een BICS-reis (het dossier) is niet meer te bewerken (zit vast)!

Indien er problemen zijn met een reis, die in BICS niet meer kan worden bewerkt, dan is de reis in een bepaalde (onbedoelde) toestand terechtgekomen. Vermoedelijk door communicatieproblemen of fouten, waarbij het te versturen bericht niet kan worden afgeleverd. De reis blijft in de status "Bezig met aanmelden" en zit als het ware vast. U kunt dan geen vervolgreizen meer voor hetzelfde schip aanmelden, omdat de vorige reis niet automatisch afgesloten kan worden.

U kunt dit probleem met het vastzitten van een reis, door communicatieproblemen, als volgt oplossen:

 • Zorg dat de BICS-applicatie kan communiceren of stel het verbindingsniveau handmatig in op "Goede verbinding".
 • BICS zal dan na het instellen van de communicatie, ongeacht of dit wel of niet mogelijk is, nu (geforceerd) proberen het bericht te versturen.
  Als het nu wel lukt om het bericht te versturen, dan komt de reis in de status "aangemeld" of kunt u de reis handmatig bevestigen of weigeren.
  Als dit na een aantal geconfigureerde pogingen niet lukt, dan komt het bericht in de status "geweigerd" en de reis in de status "niet aangemeld".
 • Door BICS geforceerd te laten communiceren, kan er eventueel een time-out optreden en zal de reis weer in een bewerkbare toestand komen.
 • Nadat het bericht wel of niet kon worden afgeleverd, is de reis weer 'vrij' (bewerkbaar) en kunt u de reis corrigeren, opnieuw aanmelden of sluiten en verwijderen.

Zie ook "Datacommunicatie handmatig instellen, aan- of uitzetten".

<naar boven>Het lukt niet om een reis te versturen (elektronisch aan te melden), wat te doen?.

Een reisbericht is pas verzonden naar de opgegeven autoriteit, als de "Verzonden" datumtijd is ingevuld, zoals in onderstaand voorbeeld:
Voorbeeldscherm "Reis aangemeld"
Als ook de "Antwoord" datumtijd is ingevuld wil dat zeggen dat u ook een bevestiging van uw aanmelding heeft ontvangen van de betreffende vaarwegbeheerder of autoriteit (let op niet alle vaarwegbeheerders, autoriteiten sturen antwoorden terug).
In de sectie "Aanmelden, versturen van een reis" wordt het statusverloop in combinatie met het versturen van de berichten in detail uitgelegd.

Als het niet lukt om een bepaalde reis te versturen, dan kunt u de volgende stappen uitvoeren:

 • Controleer het verbindingsniveau (communicatie) van BICS, staat deze indicatie op "Goede verbinding"? Zo niet stel de verbinding dan handmatig in op "Goede verbinding" (zie "Datacommunicatie handmatig instellen, aan- of uitzetten")..
 • Controleer de communicatiefoutmeldingen die na het versturen van het bericht door BICS worden teruggegeven. Deze foutmeldingen kunt u vinden in het opengeklapte reisscherm
  Voorbeeldscherm "Bericht geweigerd".
  Zoek anders in het BICS-communicatielogbestand naar de meest recente foutmeldingen, die u kunt vinden in de directory "\BICS2\current\log\comm\".
  Enkele mogelijke fouten:
  • Er is geen (mobiele) internetverbinding: controleer of u gewoon kunt 'internetten', zo niet dan is er geen internetverbinding of connectie. Mogelijk is het mobiel internet tijdelijk uitgevallen of heeft u geen bereik. Probeer het later nog een keer.
  • Berichtendienst is niet bereikbaar: mogelijk is de mailserver van de berichtendienst tijdelijk niet bereikbaar. Probeer het later nog een keer.
  • Authentication failed: uw berichtendienstaccountgegevens (gebruikersnaam, wachtwoord) zijn onjuist ingesteld. Configureer uw berichtendienstaccount opnieuw (zie "Berichtendienst account wijzigen").
  • Connection refused: om bepaalde technische redenen is het niet mogelijk berichten bij de opgegeven berichtendienst af te leveren. Configureer uw berichtendienstaccount opnieuw. Blijft het probleem bestaan neem dan contact op met de BICS-helpdesk.
 • Controleer uw virusscannerinstellingen. Mogelijk wordt de communicatie door uw virusscanner geblokkeerd, zie "Problemen met virusscanners".
 • Herstart eventueel de computer en controleer daarna opnieuw of de communicatieverbinding op de indicatie "Goede verbinding" staat (stel eventueel handmatig in).
  Probeer na het herstarten de 'probleem' reis opnieuw aan te melden.
 • Voer de reis eventueel opnieuw in en probeer de kopie aan te melden. U kunt de 'probleem' reis daarbij eenvoudig kopiëren, via de kopieerknop in de opengeklapte reis.

In de tip "Veelgestelde vragen over de E-Meldplicht" kunt u extra informatie terugvinden over de E-Meldplicht (o.a. wat u moet doen als u niet kunt voldoen aan die meldplicht).

In de tip "Hoe kan ik een overzicht (bewijs) opvragen van mijn communicatie in BICS" kunt u terugvinden hoe u kunt aantonen dat u in ieder geval geprobeerd heeft berichten met BICS te versturen.

Indien u meldplichtig bent en u niet kunt voldoen aan de E-Meldplicht met BICS, dan kunt u voor ondersteuning 24 uur per dag 7 dagen in de week gebruikmaken van de BICS-helpdesk (buiten de genoemde openingstijden alleen voor noodgevallen met de E-Meldplicht i.c.m BICS).

<naar boven>Problemen met virusscanners die de installatie of de communicatie van BICS blokkeren!

Het kan voorkomen dat bepaalde virusscanners het installeren van BICS blokkeren of dat communicatie (het versturen van berichten) niet wordt toegestaan.

In het geval dat de virusscanner het installeren van BICS blokkeert, dient u doorgaans in de virusscanner aan te geven dat het BICS-installatiebestand een te vertrouwen bestand is. Ook kunt u tijdens het installeren van BICS de virusscanner tijdelijk even uitzetten.

Indien de virusscanner het communiceren blokkeert, dan dient u doorgaans in de virusscanner aan te geven dat de communicatie van BICS te vertrouwen is. Als het u niet lukt dit op te lossen kunt u het beste contact opnemen met de BICS-helpdesk om u verder te helpen.

<naar boven>Problemen met het opstarten van BICS onder Windows XP of Windows 10!

Het kan voorkomen dat BICS niet opstart via de standaard snelkoppeling of via het start menu. Dat heeft doorgaans te maken met het feit dat de standaard browser BICS niet ondersteund of bepaalde restricties/beveiligingen kent.

De volgende problemen zijn bekend

 • Zo werkt BICS o.a. onder Windows XP niet  met de Internet Explorer, omdat de verouderde IE versie 8 van Xp niet geschikt is voor BICS.
 • Onder Windows 10 kan het voorkomen dat BICS niet opstart met de (nieuwe) standaard "Edge" browser, omdat er restricties gelden voor het benaderen van adres http://localhost.
  • Micosoft Windows 10 note:

   "Microsoft Edge (browser) runs with network isolation by default for security reasons (localhost acces is restricted).

   To enable localhost access use the configuration URL: "about:flags" in the Edge browser and set the option 'Allow localhost loopback'.

   Or to enable loopback and localhost access run the following command from an elevated shell if you have 10158 or newer:
      CheckNetIsolation LoopbackExempt -a -n=Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe
   or this one if you have an older version (using the Spartan browser):
      CheckNetIsolation LoopbackExempt -a -n=Microsoft.Windows.Spartan_cw5n1h2txyewy

   You can also enable localhost loopback support in Edge using about:flags in the URL."

Wij raden u aan in die gevallen (dat BICS niet opstart met de standaard browser) gebruik te maken van een alternatieve browser, zoals: Mozilla Firefox of Google Chrome.

Als het u niet lukt om via de alternatieve methoden BICS op te starten, dan kunt u het beste contact opnemen met de BICS-helpdesk om u verder te helpen.

<naar boven>