You are here

Privacy Statement (Dutch)

Printer-friendly versionPDF version

Privacy statement in English Privacy Statement in English
Déclaration de confidentialité (Privacy Statement en français) Déclaration de confidentialité (Privacy Statement en français)
Erklärung zum Haftungsausschluss (Disclaimer auf Deutsch) Erklärung zum Datenschutz (Privacy Statement auf Deutsch)

Logo Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Privacy Statement

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een "geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon": de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben is bekend, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald; denk hierbij aan naam van een persoon of een huis- of e-mailadres. Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het aanvragen van een gebruikersaccount, deze gegevens niet worden gebruikt om u reclame of andere ongevraagde informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven). Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld reclameberichten. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als bijvoorbeeld via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan; gegevens worden niet langer bewaard dan het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn.

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten. Verwerken van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met het daaromtrent bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens bewaard worden. Binnen deze website worden de persoonsgegevens opgevraagd en alleen gebruikt voor het registreren van de gebruikersaccounts ten behoeve van het gebruik van de BICS applicatie en de bijbehorende berichtendienst. Indien door u aangegeven kunnen uw contactgegevens gebruikt worden voor het toesturen van aan BICS gerelateerde nieuwsbrieven.

Wat betreft de via BICS aangemelde gegevens zijn de privacy regels in Nederland vastgelegd in het "Privacyreglement verkeersregistratiesystemen (Rijkswaterstaat)" op wetten.nl.