You are here

Installeren van BICS

Printer-friendly versionPDF version

Op deze pagina wordt de installatie van BICS beschreven, onderverdeeld in een basisinstallatie (nieuwe installatie) en het installeren van updates (BICS updaten).

Tip: u kunt de teksten ook op papier afdrukken via een van de printersymbolen bovenaan dit scherm.

Voor het installeren van BICS is ook een aparte "Installatie instructiekaart" beschikbaar, naast de "BICS-handleiding".

 


 

Basisinstallatie van BICS starten

Voordat u start:
U heeft een geactiveerd BICS-account nodig (zie account aanvragen) en de BICS-software gedownload via de sectie "Download" op deze website. Na het downloaden kunt u BICS installeren. Volg hierbij onderstaande instructies. Is BICS al op uw computer geïnstalleerd, dan wordt dit gemeld en zal de installatie worden bijgewerkt. Hierbij blijven uw instellingen en eerder ingevoerde gegevens intact.

Zorg ervoor dat u tijdens de installatie deze gegevens bij de hand heeft:

 • BICS-account: uw gebruikersnaam zoals aangegeven in de e-mail met de registratiebevestiging (Welkomstbrief en de ontvangen activatiecode) en met name de daarin aangegeven inloggegevens van uw BICS account, bestaande uit: gebruikersnaam (het 7000-nr) en geactiveerd/aangemaakt wachtwoord.
  (via dit Aanvraagformulier kunt u indien nodig een nieuw BICS account aanvragen en kunt u zien wat u precies nodig heeft om BICS op uw computer te krijgen).
  BICS kent ook een zgn. "demonstratie" modus. U heeft dan geen accountgegevens nodig tijdens de installatie (zie verder Invoeren BICS accountgegevens). 
 • Voldoende rechten: 
  • Windows gebruikers: zorg voor voldoende rechten om de software als beheerder (administrator) te mogen installeren.
  • Linux en Mac OS gebruikers: zorg dat u beschikt over het wachtwoord van de root gebruiker om de installatiecommando's als root gebruiker uit te kunnen voeren.

Starten installatie:
U dient de installatie te starten op de computer waarop u BICS wilt installeren. Sluit alle openstaande programma's, zoals: internetbrowsers, verkenners, editors etc. Dit om te voorkomen dat tijdens de installatie bepaalde onderdelen in gebruik/bezet zijn en BICS niet kan worden geïnstalleerd of geüpdatet.

U begint de installatie van BICS, door het opgehaalde (gedownloade) installatieprogramma te starten:

 • Op een Windows-computer is dat het bestand: "BICS2-Install-x.x.x.xxxx.exe", te starten na het downloaden vanuit de browser of via dubbelklikken vanuit de verkenner. Het bestand is doorgaans te vinden in de downloadmap op uw computer.
  (waarbij x.x.x.xxxx staat voor het betreffende versienummer van BICS).
 • Op een Apple-computer (Mac OS) start u het bestand: "BICS2-Install-x.x.x.xxxx.pkg" vanuit de browser of vanuit "Finder" (via dubbel klikken). Het bestand is te vinden in de downloadmap op uw computer (doorgaans $HOME/Downloads).
  Belangrijk: Voor de bestaande Mac OS-X Apple gebruikers, die versie 5.2.1 hebben geïnstalleerd, geldt dat deze handmatig moeten updaten. Dat doet u door de nieuwe versie 5.3.1 te downloaden en het .pkg bestand te installeren over de bestaande versie 5.2.1. Als u een oudere Mac OS-X versie heeft, ouder dan v 5.2.1, dan adviseren wij om deze versie eerst compleet te de-installeren, voordat u de nieuwe versie 5.3.1. installeert! Via het Help scherm kunt u opzoeken welke versie van BICS u heeft geïnstalleerd.
 • Op een Linux-computer start u als root gebruiker (via sudo) het gedownloade installatieprogramma, het "BICS2-Install*.bin" bestand, te vinden in $HOME/Downloads (let op: gebruik het juiste installatiebestand, de Linux 32 of 64 bits variant, want anders zal de installatie niet lukken).
  Om de installatie via het opgehaalde .bin bestand te starten (in een terminal window) maakt u het bestand eerst executeerbaar. Dat doet u via deze Shell commando's.
   

Na het starten van het installatieprogramma verschijnt het onderstaande opstartscherm:

Voorbeeld van het BICS-installatie opstartscherm 
Voorbeeld: opstartscherm van de BICS-installatie

Na het opstartscherm verschijnt de taalkeuzedialoog, waarin u de basistaalinstelling voor BICS kunt kiezen. Na de installatie kunt u de taal altijd nog apart instellen, per gebruiker. De taalinstelling die u hier kiest wordt als basisinstelling gebruikt. 
Voorbeeld van taalkeuze tijdens de BICS-installatie 
Voorbeeld: taalkeuze tijdens installatie, ofwel het kiezen van de (basis)taalinstelling voor BICS.

Na het indrukken van de knop "OK" start het installatieproces in de gekozen taal.

Introductie en licentieovereenkomst accepteren

Er verschijnt een introductiescherm, waarin de te doorlopen stappen aan de linkerzijde worden aangegeven.

Voorbeeld van het introductiescherm voor de BICS-installatie 
Voorbeeld: introductie van het installatieproces en de te doorlopen stappen.

Na enkele malen doorklikken (knop "Volgende"), ziet u het licentiescherm. Hier kunt u de licentievoorwaarden van BICS nalezen. Om de installatie te kunnen vervolgen moet u de licentievoorwaarden accepteren.

Voorbeeld van het scherm 'Licentieovereenkomts accepteren' van de BICS-installatie. 
Voorbeeld: BICS-installatie, licentieovereenkomst accepteren.

Pre-installatie, poortgebruik en invoeren BICS-accountgegevens

In deze fase van de installatie worden de gegevens voor het poortgebruik bepaald, gevolgd door het invoeren van uw BICS-accountgegevens en uw contactgegevens.

Voorbeeld van het installatie- en configuratiescherm in BICS, configuratie van de poorten. 
Voorbeeld: configuratie van de poorten voor de BICS-services (worden automatisch bepaald)

Toelichting: de te gebruiken poorten voor de geïnstalleerde services worden automatisch bepaald (u kunt ze indien gewenst nog aanpassen). Na bevestiging en voltooing van de installatie worden ze ingesteld zoals hier opgegeven. De http- en https-poorten (default 80 en 443), zijn de poorten waarop de BICS service draait. Een eventueel afwijkend poortnummer moet bij het opstarten van BICS worden meegegeven in de adresbalk van uw browser. Zie ook "Hoe kan ik de poorten van de BICS services achteraf aanpassen".

Na het instellen van de poorten volgt het invoeren van uw BICS-account in het onderstaande scherm:
Voorbeeld van het installatie- en configuratie scherm van BICS, BICS-account invoeren (eenvoudige versie)
Voorbeeld: configuratie van het BICS-berichtendienstaccount (het eenvoudige scherm).

In het eenvoudige scherm vult u in:

 • gebruikersnaam: dit is het 7000-nummer, zoals vermeld in de welkomstbrief.
 • wachtwoord: het wachtwoord, behorend bij uw BICS account, dat vermeld wordt in de wachtwoordbrief.
Indien u BICS wilt installeren in de zgn. "demonstratie" modus, dan dient u te kiezen voor "Geavanceerde invoer" en vervolgens de "demo" optie aan te vinken (zie ook instellen als Demo) . U heeft dan geen accountgegevens nodig en hoeft deze ook niet in te vullen. Vervolgens kunt u BICS na installatie gebruiken voor educatie doeleinden of om gewoon uit te proberen (u kunt geen berichten versturen). Indien u later wel berichten wilt gaan versturen (operationeel wilt melden met BICS), dan dient u BICS opnieuw te installeren.

Indien u expliciet voor het "Geavanceerde" invoerscherm kiest (via de knop "Geavanceerd") verschijnt het onderstaande geavanceerde scherm.
Het geavanceerde scherm heeft u alleen nodig als u specifieke afwijkende instellingen moet instellen voor bijvoorbeeld een andere berichtendienst of als u een zgn. testaccount heeft gekregen om BICS in een testomgeving te kunnen gebruiken.

Voorbeeld van het installatie- en configuratiescherm in BICS, het BICS-account invoeren (geavanceerd)
Voorbeeld: configuratie van het BICS-berichtendienstaccount (het geavanceerde scherm).

De in rood-omcirkelde velden (zie plaatje) zijn van belang en moet u zelf invullen. De andere velden worden in het geavanceerde scherm automatisch voor u ingevuld.

In het geavanceerde scherm vult u in:

 • demo: alleen aanvinken, als u BICS wilt installeren in de demonstratie modus (u heeft dan geen account nodig, u krijgt wel volledige toegang tot de BICS functionaliteiten, maar kunt geen berichten versturen).
 • e-mailadres: het eerste gedeelte is het 7000-nummer (of ander nummer) van uw account, zoals vermeld in de Welkomstbrief.
 • edi.bics.nl: in het 2e gedeelte vult u de tekst "edi.bics.nl" in naast het apenstaartje (@).
  Toelichting: samen vormen deze velden een uniek e-mailadres, het zogeheten EDI-postbusnummer (7000xxxxx@edi.bics.nl).
 • wachtwoord: het wachtwoord, behorend bij uw BICS account, dat vermeld wordt in de Wachtwoordbrief.

BICS vult zelf in (zie geavanceerd scherm): 

 • EDI gegevens: deze zijn gelijk aan het 7000-nummer en worden afgeleid uit het veldje e-mailadres.
 • De SMTP- en POP3-berichtendienstmailservers voor het berichtenverkeer. Normaliter worden deze vooraf ingevuld. U kunt deze nog wijzigen als u van afwijkende servers gebruik maakt, (bijv. servers voor een testomgeving, zie daarvoor de instructies van uw provider).

Na het invullen van uw BICS-account volgt het onderstaande Contactgegevensscherm, voor het opgeven van uw adresgegevens (dat zijn de gegevens die als afzender worden gebruikt in de berichten).

Voorbeeld van het installatie- en configuratiescherm in BICS, Contactgegevens invoeren.
Voorbeeld: vastleggen van uw contactgegevens bij installatie.

Uw contactgegevens worden meegestuurd met elke BICS-melding. Zo is de afzender van een bericht herkenbaar. Als afzenderinformatie vult u in:

 • Naam van uw bedrijf (verplicht)
 • Identificatiecode, uw initialen of de initialen/code van uw bedrijf (verplicht).
 • Adresgegevens.

Afronden van de installatie

Nadat u alles hebt ingevoerd, wordt BICS uiteindelijk geïnstalleerd op uw computer en ziet u het volgende voortgangsscherm

Voorbeeld van het afrondingsscherm van de BICS-installatie.
Voorbeeld: bezig met installeren...

Aan het einde van de (succesvolle) installatie verschijnt onderstaande afrondingsscherm.

Voorbeeld van het afrondingsscherm van de BICS-installatie
Voorbeeld: installatie afgerond

Na een succesvolle installatie kunt u BICS opstarten via de snelkoppeling op uw bureaublad. Zie verder ook "BICS eerste keer opstarten" in de sectie "Gebruik van BICS => Snel aan de slag".


Mocht er tijdens de installatieprocedure iets fout zijn gegaan dan wordt dit aangegeven door het installatieproces!

Belangrijk is: u dient de installatie en-/of update altijd als administrator of root gebruiker uit te voeren!

Eventuele oorzaken van installatiefouten kunt u nagaan in de (technische) logbestanden, die door BICS worden aangemaakt. Deze bics2 logbestanden zijn terug te vinden in:

 • Windows: \Users\[gebruikersnaam]\bics2-install.log (in de directory voor Windows-gebruikers).
 • Linux: /var/log (in de algemene logdirectory voor Linux).
 • Mac OS: /var/log/bics2-install.log

In de sectie "Gebruik van BICS => Tips en FAQ" staan vele tips en veelgestelde vragen die u mogelijk verder kunnen helpen.

Als u het BICS niet correct geïnstalleerd krijgt, dan kunt u contact opnemen met de BICS-helpdesk. Het is aan te bevelen daarbij de eerdergenoemde "bics-install.log" bestanden bij de hand te hebben en-/of aan de Helpdesk op te sturen (zie ook "Hoe verstuur ik loginformatie vanuit BICS").

<naar boven>


 

Updates van de BICS Software installeren

Zodra u het nieuwe BICS al een keer heeft geïnstalleerd, dan zal het programma automatisch controleren of er nieuwe versies (software updates) beschikbaar zijn. Is er een nieuwe versie beschikbaar, dan wordt dit getoond in het gedeelte "Updates" onderaan het hoofdscherm (zie onderstaand voorbeeld). 

Naast de software-updates kent BICS ook updates voor de Configuratiedata en Referentiedata, zie "Updates in BICS" in de sectie "Tips en veelgestelde vragen (FAQ)".

Voorbeeldscherm: BICS-applicatie Update ter download beschikbaar
Voorbeeld: BICS-update panel met een beschikbare te downloaden update van de BICS-software en voor de Referentiegegevens.

Het uitvoeren van een software update van BICS bestaat uit de volgende stappen:

 • Activeren van het downloaden van de update van de Software in BICS, via de knop Download in BICS Update panel.
 • Ophalen van het update-installatiebestand in uw browser, via de knop Installeren in het Updatepanel. De installatie van het updatebestand moet u handmatig starten.
 • Starten (handmatig) van de installatie van de update. Zoek het installatiebestand op in de 'downloadmap' en start het.

 Let op: updaten en bijwerken van uw BICS-applicatie moet gebeuren op de computer waarop BICS is geïnstalleerd (d.w.z. waar de BICS-server op draait). Voor het downloaden van updates is verder een stabiele verbinding nodig, dus liever niet tijdens de vaart. U kunt BICS beter downloaden en installeren als u stilligt. Gebruik Wi-Fi als u de mogelijkheid daartoe heeft. Controleert u ook of de status van de verbinding in uw BICS op "Goede verbinding" Voorbeeldscherm: verbindingsstatus "Goede verbinding" is nodig! staat.

Activeren en ophalen van de Software update
De update van BICS zal na het activeren van de knop "Download", worden gedownload. Hierna moet u deze zelf installeren door op de knop "Installeren" te klikken. Er volgt dan eerst nog een korte uitleg, die u moet bevestigen, waarna het installatiebestand wordt opgehaald.

Voorbeeldscherm: BICS Update installeren (update ophalen en daarna handmatig starten) 
Voorbeeld: te installeren BICS-update beschikbaar (Applicatie Software-updates installeren)

Starten en Installeren van de Software update
Na het activeren van de knop "Installeren" en bevestiging, haalt de browser het updatebestand op en plaatst het in de downloadmap van de browser. Het opgehaalde update-bestand (de echte installatie) moet u handmatig starten.

 Let op: u dient de update te starten op de computer waarop BICS applicatie is geïnstalleerd. Voor het uitvoeren van de update heeft u administrator rechten nodig (Windows of moet u root-gebruiker zijn (Linux).

start de installatie van de update door het opgehaalde installatiebestand handmatig te starten:

 • Windows gebruikers: het bestand "BICS2update-x.x.x.xxxx.exe" doorgaans te vinden in de downloadmap van uw browser op uw computer.
  (waarbij x.x.x.xxxx staat voor het betreffende versienummer van BICS).
 • Linux gebruikers: het bestand "BICS2update-x.x.x.xxxx.bin" is doorgaans te vinden in de downloadmap van uw browser (let op: u dient het updatebestand eerst executeerbaar (chmode +x) te maken en met root-rechten uit te voeren, zie verder de paragraaf "Basisinstallatie van BICS starten").
 • Mac OS gebruiker: het bestand "BICS2update-x.x.x.xxxx.pkg" meestal te vinden in de downloadmap van uw browser.

Na het starten van het installatiebestand voor de update verloopt de installatie op dezelfde manier als bij de "Basisinstallatie van BICS starten" (nieuwe installatie).

<naar boven>


 

Verwijderen (de-installeren) van BICS

U kunt het BICS programma weer van uw computer verwijderen door het te de-installeren, via het meegeleverde "de-installatie-" of verwijderprogramma.

 Let op: u moet het verwijderprogramma opstarten op de computer waarop u BICS ook heeft geïnstalleerd. Om BICS te verwijderen dient u onder Windows over administrator rechten te beschikken. Onder Linux dient u het verwijderen als root-gebruiker uit te voeren.

Via een van de volgende mogelijkheden kunt u de BICS applicatie verwijderen:

Windows:

 • Via de "Windows - Control panel", optie "Programma's verwijderen".
 • Via de optie "Verwijder BICS2 installatie", te vinden in de startmenuoptie in Windows, "Start => BICS2 => Verwijder BICS Installatie".
 • Via het programma "Verwijder BICS2 installatie.exe", te vinden in de de-installatiedirectory van BICS, die staat onder de installatiedirectory van BICS, doorgaans te vinden in: "\BICS2\Uninstall".

Linux:

 • Via het script "Verwijder BICS2 installatie" of "Remove BICS2 installation", te vinden in de de-installatiedirectory in de installatiedirectory van BICS, doorgaans in: "/opt/bics2/Uninstall". U dient het script vanuit een command shell (terminal window) als root gebruiker (opstarten met sudo ./Verwijder BICS2 installatie) uit te voeren.

Mac OS (Apple computer):

 • Via het script "uninstall.sh" (commando: "sudo ./uninstall.sh"), te vinden in de de-installatiedirectory van BICS onder Mac OS, doorgaans de directory: "/Applications/BICS2/Uninstall/". U dient het script vanuit een command shell (terminal window) als root gebruiker uit te voeren. Na het starten van het script wordt BICS zonder verdere zichtbare interactie (duurt even) verwijderd.

Na het starten van het "verwijder-"programma wordt onder Windows en Linux de onderstaande verwijderdialoog getoond, waarmee u tenslotte de BICS-applicatie verwijdert:

Voorbeeldscherm: verwijderen van de BICS-applicatie 
Voorbeeld: verwijderprogramma van BICS (de-installatie van de BICS-applicatie)

Nadat het verwijderprogramma is afgelopen, is de BICS-applicatie van uw computer verwijderd.

Eventueel dient u via bijv. de verkenner nog de overgebleven restanten (meestal eigen bestanden) handmatig te verwijderen in de BICS-installatiedirectory doorgaans: "\BICS2" (Windows), "/opt/bics2" (Linux) of "/Applications/BICS2" (Mac OS).

<naar boven>