You are here

Help

Printer-friendly versionPDF version

De BICS website is door Rijkswaterstaat samen met partners opgezet ter ondersteuning van de gebruikers van het programma voor elektronisch melden, het BICS. Op deze site kunt u niet alleen BICS aanvragen en downloaden, maar ook allerlei andere technische of (achtergrond)informatie over BICS terugvinden.

Vanwege het internationale karakter van BICS zijn de website en de gebruikersdocumentatie in 4 talen opgezet. Andere (technische) documentatie, vaak alleen in het Engels en-/of het Nederlands.

Op deze help-pagina vindt u verder de volgende onderwerpen:

 

Tips voor sitebezoek

De informatie op deze website is ondergebracht in een aantal onderwerpen, die te bereiken zijn via het taalspecifieke menu "BICS Nederlands" (doorgaans te vinden aan de linkerkant). Door op een menuoptie te klikken wordt de bijbehorende pagina geopend.

Op de pagina "Conctact & adressen" vindt u informatie terug over de BICS-helpdesk, over de belangrijkste organisaties 'achter' de BICS applicatie en over hoe u contact met ons kunt opnemen.

Wat betreft de taal van de website kunt u kiezen voor Nederlands, English (Engels), Francais (Frans) of Deutsch (Duits). Het taalkeuzemenu is doorgaans te vinden in de linker bovenhoek van het scherm.

Er zijn verschillende manieren om binnen de website te navigeren:

 • via de taalspecifieke menuopties, waarin u de hoofdonderwerpen van deze website kunt terugvinden (doorgaans is het taalmenu "BICS Nederlands" aan de linkerkant terug te vinden),
 • via de zoekoptie, die doorgaans te vinden is aan de linker bovenkant van de pagina's (de zoekmachine scant de aanwezige pagina’s en documenten op uw zoektermen),
 • via de sitemap, die laat in één oogopslag de hoofdingangen (de inhoudsopgave) van de site zien,
 • via het kruimelpad (doorgaans te vinden boven de titel van de pagina). Het kruimelpad geeft aan waar u zich in de structuur van de website bevindt.

De belangrijkste informatie op deze website is terug te vinden in de volgende hoofdonderwerpen (hoofdingangen van de website):

 • "Wat is BICS?", een korte uitleg over het ontstaan van BICS, wat het is en de beschikbare functies.
 • "BICS aanvragen", een beschrijving van de aanvraagprocedure. Tevens vindt u hier ook de diverse 'online' aanvraagformulieren.
 • "BICS downloaden", een beschrijving over hoe u de BICS software kunt downloaden, inclusief directe links naar de beschikbare downloads.
 • "Gebruik van BICS", diverse beschrijvingen om snel aan het werk te kunnen gaan met BICS, zoals:
  • "Installeren van BICS", een korte praktische beschrijving hoe u de BICS applicatie kunt installeren.
  • "Snel aan de slag", een korte praktische beschrijving hoe u BICS kunt gebruiken, o.a. om een reis aan te melden.
  • "Tips & veelgestelde vragen (FAQ)", diverse tips, korte beschrijvingen en antwoorden op veelgestelde vragen over het gebruik van BICS.
 • "Documentatie", alle relevante gebruikersdocumentatie en overige (technische) documentatie, zoals gebruikershandleidingen, instructiekaarten en interface- en berichtenspecificaties.

Tip: u kunt alle pagina's als PDF op uw computer opslaan door op het PDF-symbool te klikken. Via het printericoontje drukt u de pagina af. De printer- en PDF-symbolen (Printen symbolen) vindt u doorgaans rechts bovenaan de pagina.

Tenslotte verwijzen wij u, wat betreft de eigendomsrechten, de toegankelijkheid en de privacy aspecten van deze website, door naar de beschrijvingen in onze disclaimer.

Techniek

De BICS website is geschikt voor schermgrootten met een resolutie van minstens 1024x768 (pixels) en werkt met vrijwel alle gangbare browsers. Wij bevelen echter een minimale schermbreedte van 1280 aan.

Links naar externe websites of pagina's (bijv: www.rijkswaterstaat.nl) en links naar documenten worden altijd in een nieuw scherm geopend.

Documenten worden op de site meestal in PDF-formaat aangeboden. Een formaat dat u kunt lezen en afdrukken als Adobe Acrobat Reader op uw computer is geïnstalleerd. Dit programma kunt u gratis downloaden vanaf de website van Adobe (hierbij een link naar de gratis Adobe Acrobat Reader).

Terminologie en afkortingen

Hieronder vindt u informatie en uitleg over de gebruikte termen, begrippen en afkortingen op deze website.

Termen en begrippen
Term, begrip Omschrijving
Activatiecode (BICS-account, wachtwoord) Een code, die u na het aanvragen van BICS via deze website, toegestuurd krijgt om uw wachtwoord voor uw BICS-(berichtendienst)account te activeren en op te vragen.
BICS-versie 5 De naam voor de nieuw ontwikkelde versie van BICS, de 2e generatie BICS, daarom ook wel ook wel BICS2 genoemd. BICS versie 5 is in 2014 uitgekomen en vervangt alle voorgaande versies van BICS.
BICS Classic De naam voor alle eerdere versies van BICS die voorafgingen aan BICS versie 5 (versie 4.xxx en eerder). Inmiddels zijn/worden deze oudere versies van BICS en ERI-Net vervangen door BICS versie 5.

BICS-account of
BICS-identiteit
(behorend bij de BICS-berichtendienst)

Ander woord voor uw registratie als gebruiker van een BICS-identiteit, waarmee u BICS-berichten mag versturen. Het belangrijkste onderdeel van een BICS-account is uw gebruikersnaam ofwel BICS-postbusnummer en het bijbehorende BICS e-mailadres (zie desbetreffende termen).

Het BICS account bestaat uit:
-een gebruikersnaam (het 7000 nr) en
-een wachtwoord.
U activeert uw account (en vraagt uw wachtwoord op) via een activatiecode.
Let op: deze gegevens van het BICS-account dient u eenmalig in te vullen tijdens de installatie van BICS!

Gebruikersnaam
(behorend bij een BICS-account)
De gebruikersnaam tijdens de installatie van BICS bestaat uit een nummer, een zogenaamd 7000-postbusnummer, behorend bij een BICS-account. Zie ook: BICS e-mailadres. De gebruikersnaam wordt vermeld in de Welkomstbrief, die de gebruiker na registratie heeft ontvangen.
Let op: deze gebruikersnaam (7000-nummer) in combinatie met het wachtwoord, is alleen nodig tijdens de installatie van BICS gebruikt!
Wachtwoord
(behorend bij Gebruikersnaam)
Het wachtwoord tijdens de installatie van BICS is eenmalig, alleen nodig bij het installeren. Het wachtoord, behorend bij een BICS account, wordt altijd apart opgestuurd, via SMS of via een Wachtwoordbrief.
Let op: BICS-account gebruikersnaam en wachtwoord combinatie wordt alleen tijdens de installatie van BICS gebruikt!
BICS-bericht of
BICS-melding
Aanduiding die schippers gebruiken voor de communicatie via BICS (hun aanmelding van een reis via BICS).
BICS-berichtendienst,
BICS-mailserver,
RWS-berichtendienst,
BICS-postbussen.
Verschillende aanduidingen voor hetzelfde: de berichtendienst van RWS, ook wel EMIS genoemd. Dit is het elektronische postbussensysteem in Nederland, dat gebruikt wordt bij het versturen en ontvangen van BICS-berichten. Elke gebruiker met een BICS account maakt gebruik van de BICS berichtendienst om BICS berichten te kunnen versturen en ontvangen.
BICS (account) - Welkomstbrief
BICS (account) - Wachtwoordbrief
De brief met de BICS-accountgegevens (uw identiteit). De Welkomstbrief ontvangt de gebruiker na registratie of aanvragen van BICS. In de Welkomstbrief zitten de gegevens van het BICS account (gebruikersnaam), die nodig zijn tijdens de installatie van BICS. Het bijbehorende wachtwoord wordt apart via sms of via de Wachtwoordbrief toegestuurd.
BICS-postbusnummer of
EDI-postbusnummer
Is gelijk aan de gebruikersnaam (het nummer) van het BICS-account ofwel het 7000-nr
BICS-adres of e-mailadres of
EDI-postbus
Dubbele benaming voor (ongeveer) hetzelfde. Met het BICS e-mailadres bent u herkenbaar als geregistreerd BICS gebruiker.  Het kan worden gezien als uw BICS-identiteit. De BICS-identiteit heeft de vorm van een e-mailadres, dat is samengesteld uit uw BICS-postbus nummer, het 7000-nummer en het achtervoegsel '@edi.bics.nl'. Elk BICS-emailadres is gekoppeld aan een eigen EDI-postbus. Om het voor de gebruiker simpel te houden worden de aanduidingen BICS e-mailadres of BICS-identiteit gebruikt.
BICS-registratie of
Aanmelden voor BICS
Het complete proces voor het verkrijgen van BICS, bestaande uit:
 • Een BICS-account aanvragen, die accountgegevens zijn nodig om BICS te kunnen gebruiken en moeten tijdens installatie worden ingevoerd.
 • BICS-executable downloaden en installeren.
BICS-gebruikersnaam en
BICS-wachtwoord
(om in te loggen op BICS)

Iedere keer als u BICS opstart, moet u inloggen. U kiest hiervoor een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Deze moet u instellen. Als u geen persoonlijke gebruikersnaam instelt, is de standaard gebruikersnaam 'bics2' en het standaard wachtwoord 'bics2'.
Let op: de standaard gebruikersnaam heeft alle beheerdersrechten!

De BICS-website Website https://www.bics.nl De hoofd website mbt BICS (de hoofdingang)
ERI-Net De verouderde webvariant van het BICS voor het elektronisch melden. Met de komst van BICS versie 5 is ERI-Net inmiddels uitgefaseerd en vervangen door de nieuwe BICS versie (zie Wat is BICS).

Schipper

Afloskapitein

Persoon aan boord van het schip die nautische verantwoordelijkheid draagt. Dit is tevens degene die verantwoordelijk is voor de (elektronische) meldingen aan de vaarwegbeheerders. Een schipper gebruikt BICS doorgaans aan boord van het eigen schip en verzorgt de meldingen voor dat schip.

Een afloskapitein is een schipper die op verschillende schepen vaart, geen eigen schip heeft en als BICS-gebruiker de ERINOT-meldingen voor meerdere schepen kan verzorgen.

Verlader

Rederij

Verlader is een aanbieder van lading die vervoer via de binnenvaart inhuurt. Een dergelijk bedrijf of een dergelijke organisatie kan BICS gebruiken vanaf een kantoor aan de wal, om voor de gecontracteerde schepen de ERINOT-meldingen te verzorgen.

Rederij is  een organisator van binnenvaarttransport die meerdere eigen schepen heeft en-/of ingehuurde schepen inzet, die onder zijn regie lading of passagiers vervoeren. Ook een rederij kan BICS gebruiken om vanaf kantoor de benodigde meldingen met BICS te verzorgen.

Vaarwegbeheerder De bevoegde autoriteit die wettelijk verantwoordelijk is voor een specifiek vaarweggebied.
Welkomstbrief De brief met uw BICS-account en bijbehorende gegevens, die u na het aanvragen BICS via de mail toegestuurd krijgt.

<naar boven>

Afkortingen
Afkorting Omschrijving
ADN Een geharmoniseerd Europees verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) van de UNECE. In BICS wordt deze standaard toegepast voor het identificeren van gevaarlijke goederen.
ADNR ADNR (Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin) was het Europees verdrag over het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de Rijn. Het ADNR is in 2011 opgehouden te bestaan en vanaf 2009 vervangen door het geharmoniseerde Europese verdrag (ADN) van de UNECE.
BERMAN De technische omschrijving van het bericht "BERth MANagement" conform de verordening EU164/2010, waarmee informatie omtrent ligplaatsen en aanmeren wordt uitgewisseld met de vaarweg- of havenbeheerder.
BICS Binnenvaart Informatie en Communicatie Systeem voor het elektronisch aanmelden van reis- en ladinggegevens.
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen (https://www.cbs.nl)
CBS (SRK) Central Broker System, een messagebroker voor uitwisselen van informatie in het Westerschelde gebied.
CMNI De afkorting "CMNI" komt van de Franse titel: "Convention de Budapest relative au contrat de transport de Marchandises en Navigation Interieure". Een standaard (layout) voor een vervoersdocument conform artikel 11 en 12 van het Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI).
EDIFACT EDIFACT is een afkorting van (United Nations) Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport. EDIFACT is een internationale standaard voor elektronisch gegevensuitwisseling.
EMIS Elektronisch Melden In de Scheepvaart.
ENI nummer Het uniek 8 cijferig Europees scheepsidentificatienummer, officieel het European Number of Identification (ENI), voor binnenvaartschepen. Het vervangt het officieel scheepsnummer (OFS), in de Rijnvaart.
ERI Electronic Reporting International (zie ERI op de RIS website).
ERINOT (bericht) De technische omschrijving van het "Electronic Reporting International NOTification" bericht conform de verordening EU164/2010, waarmee reis- en ladinginformatie aan vaarwegautoriteiten gemeld kan worden (zie ook standaarden).
ERIVOY (bericht) De technische omschrijving van het IFTSAI (edifact) bericht waarmee route-gerelateerde (reisplan) informatie gemeld wordt aan de vaarwegbeheerder.
HS-code Harmonised System goederencodering, waarmee goederen in bepaalde hoofdstukken worden ingedeeld. In BICS wordt deze codering voornamelijk gebruikt voor het identificeren van de niet-gevaarlijke goederen.
IFTDGN (bericht) International Forwarding and Transport Dangerous Goods Notification (zie ook ERINOT bericht).
IFTSAI (bericht) International Forwarding and Transport Schedule and Availibilty Information (reisplan)bericht (zie ook ERIVOY bericht).
IMO-nummer Het IMO-nummer is een 7 cijferig scheepsidentificatienummer dat wordt verstrekt door het 'Lloyd's Register' bij de bouw van een zeeschip.

IVS90 (vervangen door IVS-Next)

IVS-Next

Informatie Volg Systeem van Rijkswaterstaat voor de hoofdvaarwegen in Nederland. In het systeem worden de aangemelde reis en ladinggegevens van schepen geregistreerd (in 2018 is het IVS90 systeem vervangen door IVS-Next).
MIB Melde- und Informationssystem Binnenschifffahrt, het volgsysteem voor de scheepvaart van de Duitse vaarwegautoriteit.
NTS Notices to Skippers (Berichten aan de Scheepvaart, o.a. waterstanden, stermmingen en overige vaarweg bijzonderheden).
OFS nummer Het oude 7 cijferige officiële scheepsnummer (OFS), ook wel het Europanummer genoemd. Inmiddels vervangen door het ENI nummer.
PAXLST (bericht) De technische omschrijving van het "Passenger List" bericht, waarmee informatie omtrent de identiteit en andere zaken over opvarenden gemeld wordt aan de vaarwegbeheerder of andere bevoegde autoriteit.
PDF PDF staat voor Portable Document Format, een bestandstype dat u kunt lezen en afdrukken als Adobe Acrobat Reader op uw computer is geïnstalleerd.
RIS River Information Services, een framewerk van uiteenlopende gestandaardiseerde diensten en bijbehorende informatie-uitwisseling die het verkeers- en vervoersproces voor de scheepvaart moeten optimaliseren (zie ook www.ris.eu).
URL URL staat voor Uniform Resource Locator. De URL geeft aan waar een bepaald stuk informatie, zoals bv. een website, een web pagina, een bestand of afbeelding, zich op het internet bevindt (https://www.bics.nl is de URL van de BICS website).
XML Extensible Markup Language (XML) is een standaard van het World Wide Web Consortium, waarmee men gestructureerde gegevens kan weergeven in de vorm van platte tekst. Deze presentatie is zowel machine leesbaar als leesbaar voor de mens. Het XML-formaat wordt gebruikt om gegevens op te slaan en-/of over het internet te versturen (elektronische gegevensuitwisseling).

<naar boven>