You are here

Nieuwe BICS?

Printer-friendly versionPDF version

Aansluitend op "Wat is BICS?" volgt op deze pagina een korte beschrijving over de nieuwe BICS-versie, de verschillen t.o.v. de oude (klassieke) BICS en over hoe u de nieuwe BICS-versie kunt aanvragen.

 

Nieuwe BICS-versie 5, wat is er anders ten opzichte van het ‘oude’ klassieke BICS?

BICS versie 5 (de 2e generatie van BICS) is het volledig nieuw ontwikkelde programma voor elektronisch melden en sluit aan bij moderne ICT-ontwikkelingen. De BICS software doet nog steeds hetzelfde: elektronische meldingen sturen naar vaarwegbeheerders. Verschil: het nieuwe BICS is gebaseerd op internettechniek (web-based). Dat wil zeggen dat BICS via een (gangbare) standaard internetbrowser werkt, zoals Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari etc. Verder zijn de mogelijkheden om BICS te integreren en of te laten samenwerken met andere software, zoals een stuwageprogramma, sterk uitgebreid. Tevens is het programma geschikt gemaakt voor meerdere platformen en is er nu naast de Windows versie ook een versie voor Linux en Mac OS beschikbaar. BICS-versie 5 vervangt niet alleen het oude BICS, maar ook de BICS-internetversie, ERI-Net.

Met de komst van de nieuwe versie van BICS, is ook de verspreiding van de berichten aan de scheepvaart en waterstanden via BICS, beter bekend als de BOS-berichten, komen te vervallen. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat een nieuwe dienst opgezet, waarbij u zelf de informatie kunt opzoeken of u kunt abonneren op bepaalde vaarweginformatie (zie de website www.vaarweginformatie.nl).

Om het nieuwe BICS te kunnen gebruiken dient u over een computer te beschikken met minimaal een Intel® Pentium® 4-processor met een kloksnelheid van 1,5 GHz, 2 GB RAM geheugen, 1 GB vrije schijfruimte en met het besturingssysteem Windows, Linux of Mac OS. Verder heeft u een moderne internetbrowser nodig, zoals Internet Explorer v9 of hoger, Firefox v10 of hoger, Chrome v19 of hoger (zie ook de minimale systeemeisen).

Reis invoeren in het Nederlands  BICS (classic) ladinginvoerscherm
Voorbeeld: verschillen tussen BICS-versie 5 en BICS Classic

De gebruikersschermen van BICS-versie 5 zijn samen met schippers ontwikkeld. Het is even wennen, ze zien er wel wat anders uit en ook de invoer verschilt een beetje. Maar de werking van BICS is voor ervaren gebruikers grotendeels vertrouwd en er zitten diverse nieuwe handigheden in, zoals o.a. het makkelijker kunnen vinden van plaats- en stofnamen en een dag- en nachtstand.

Goedereninvoer, stofnaamselectie in BICS
Voorbeeld: selectie van stofnamen in het goedereninvoerscherm (zie ook "Zoeken en selecteren in BICS").

BICS nachtstand
Voorbeeld: nachtstand van BICS.

Wat merkt u van de nieuwe versie?

Rijkswaterstaat verspreidt BICS niet meer op een cd-rom, maar stelt deze tegenwoordig 'online' beschikbaar. BICS kunt u downloaden vanaf deze website. Dat kan omdat het softwarepakket daarvoor geschikt is gemaakt en kleiner is geworden (Windows versie, ca. 100 MB). U gebruikt nu ook altijd de meest recente versie van BICS! Want BICS-versie 5 onderhoudt zichzelf automatisch, via automatische updates op de achtergrond. Dit maakt het onderhoud van de software niet alleen voor u gemakkelijker, maar ook voor Rijkswaterstaat eenvoudiger en de distributie via cd-rom naar alle schepen overbodig. Het downloaden en installeren kunt u gemakkelijk zelf uitvoeren, eventueel ondersteund met de instructies op deze website. De BICS-helpdesk biedt daarnaast de eventueel benodigde ondersteuning bij downloaden, installatie en gebruik van het BICS.

Opnieuw registreren (nieuw BICS-account aanvragen)

Wij vragen iedereen, dus ook alle huidige gebruikers, om zich opnieuw te registreren voor de nieuwe BICS-versie 5 (als u nog geen zgn. 7000 accountnummer hebt). BICS-versie 5 werkt namelijk niet met oude accountnummers. Deze (her) registratie is eenmalig nodig en geeft Rijkswaterstaat de mogelijkheid om het gebruikersbestand op te schonen en te monitoren of iedereen tijdig overstapt. Het ‘oude’ klassieke BICS (versie v3.xx t/m BICS v4.xx) en ERI-Net worden de komende tijd namelijk uitgefaseerd.

Kortom u dient zich eenmalig opnieuw te registreren voor BICS-versie 5, ook al heeft u nu al een bestaand BICS-account. Voor BICS-versie 5 heeft u namelijk een zgn. 7000 accountnummer nodig (het oude 9000 nummer zal niet meer werken in de toekomst).

In het genoemde "BICS (berichtendienst) account - aanvraag formulier" wordt u gevraagd de volgende gegevens in te vullen:

  • De gegevens van uw schip (indien van toepassing, m.n. voor schippers).
  • De contactgegevens van uw bedrijf.
  • Indicatie over hoe en in wat voor een omgeving u BICS zal gaan gebruiken, dit in verband met eventuele ondersteuning door de BICS-helpdesk in geval van problemen.

Na het compleet invullen van het aanvraagformulier, dient u de knop "Indienen" in te drukken om de aanvraag te versturen naar de BICS-helpdesk.

Hoe kom ik aan BICS-versie 5?

De nieuwe BICS-versie 5 zal niet meer zoals voorheen op cd-rom worden verspreid, maar kan 'online' (via deze website) worden aangevraagd en gedownload. Uw computer, waarop u BICS wilt installeren, dient wel te voldoen aan enkele minimale systeemeisen.

BICS aanvraagprocedure (schema)

Kort samengevat kunt u BICS als volgt aanvragen:

  • Een nieuw BICS berichtendienstaccount aanvragen, via het BICS-account - aanvraagformulier.
    Ook gebruikers van andere "elektronisch melden applicaties" kunnen een nieuw Berichtendienstaccount aanvragen via het genoemde formulier (indien melden met die applicatie is toegestaan). Echter na het verkrijgen van uw account dient u verder de instructies (downloaden en installeren) van de leverancier van die applicatie te volgen en zijn onderstaande vervolgstappen niet van toepassing.
  • De BICS-software downloaden via de downloadsectie.
  • De BICS-applicatie vervolgens installeren, waarbij u de gegevens van uw BICS account nodig heeft (zie Gebruik van BICS => Installeren van BICS).
  • De BICS-applicatie voor de 1e keer opstarten en instellen, waarna de applicatie gereed is voor gebruik (zie Gebruik van BICS => Snel aan de slag).

De uitgebreide beschrijving van de aanvraagprocedure kunt u terugvinden in de sectie "Aanvragen BICS" op deze website.

Mocht u meer (achtergrond)  informatie willen hebben over de nieuwe BICS dan kunt u de sectie "Documentatie" raadplegen of eventueel contact opnemen met de BICS-helpdesk.