You are here

Nieuwe BICS

Printer-friendly versionPDF version

Aansluitend op "Wat is BICS?" volgt op deze pagina een korte beschrijving over de nieuwe BICS-versie, de verschillen t.o.v. de oude (klassieke) BICS en over hoe u de nieuwe BICS-versie kunt aanvragen.

Nieuwe BICS-versie 5, wat is er anders ten opzichte van het ‘oude’ klassieke BICS?

BICS versie 5 (de 2e generatie van BICS) is het volledig nieuw ontwikkelde programma voor elektronisch melden en sluit aan bij moderne ICT-ontwikkelingen. De BICS software doet nog steeds hetzelfde: elektronische meldingen sturen naar vaarwegbeheerders. Verschil: het nieuwe BICS is gebaseerd op internettechniek (web-based). Dat wil zeggen dat BICS via een (gangbare) standaard internetbrowser werkt, zoals Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari etc. Verder zijn de mogelijkheden om BICS te integreren en of te laten samenwerken met andere software, zoals een stuwageprogramma, sterk uitgebreid. Tevens is het programma geschikt gemaakt voor meerdere platformen en is er nu naast de Windows versie ook een versie voor Linux en Mac OS beschikbaar. BICS-versie 5 vervangt niet alleen het oude BICS, maar ook de BICS-internetversie, ERI-Net.

Met de komst van de nieuwe versie van BICS, is ook de verspreiding van de berichten aan de scheepvaart en waterstanden via BICS, beter bekend als de BOS-berichten, komen te vervallen. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat een nieuwe dienst opgezet, waarbij u zelf de informatie kunt opzoeken of u kunt abonneren op bepaalde vaarweginformatie (zie de website www.vaarweginformatie.nl).

Om het nieuwe BICS te kunnen gebruiken dient u over een computer te beschikken met minimaal een Intel® Pentium® 4-processor met een kloksnelheid van 1,5 GHz, 2 GB RAM geheugen, 1 GB vrije schijfruimte en met het besturingssysteem Windows, Linux of Mac OS. Verder heeft u een moderne internetbrowser nodig, zoals Internet Explorer v9 of hoger, Firefox v10 of hoger, Chrome v19 of hoger (zie ook de minimale systeemeisen).

Reis invoeren in het Nederlands  BICS (classic) ladinginvoerscherm
Voorbeeld: verschillen tussen BICS-versie 5 en BICS Classic

De gebruikersschermen van BICS-versie 5 zijn samen met schippers ontwikkeld. Het is even wennen, ze zien er wel wat anders uit en ook de invoer verschilt een beetje. Maar de werking van BICS is voor ervaren gebruikers grotendeels vertrouwd en er zitten diverse nieuwe handigheden in, zoals o.a. het makkelijker kunnen vinden van plaats- en stofnamen en een dag- en nachtstand.

Goedereninvoer, stofnaamselectie in BICS
Voorbeeld: selectie van stofnamen in het goedereninvoerscherm (zie ook "Zoeken en selecteren in BICS").

BICS nachtstand
Voorbeeld: nachtstand van BICS.

Wat merkt u van de nieuwe versie?

Rijkswaterstaat verspreidt BICS niet meer op een cd-rom, maar stelt deze tegenwoordig 'online' beschikbaar. BICS kunt u downloaden vanaf deze website. Dat kan omdat het softwarepakket daarvoor geschikt is gemaakt en kleiner is geworden (Windows versie, ca. 100 MB). U gebruikt nu ook altijd de meest recente versie van BICS! Want BICS-versie 5 onderhoudt zichzelf automatisch, via automatische updates op de achtergrond. Dit maakt het onderhoud van de software niet alleen voor u gemakkelijker, maar ook voor Rijkswaterstaat eenvoudiger en de distributie via cd-rom naar alle schepen overbodig. Het downloaden en installeren kunt u gemakkelijk zelf uitvoeren, eventueel ondersteund met de instructies op deze website. De BICS-helpdesk biedt daarnaast de eventueel benodigde ondersteuning bij downloaden, installatie en gebruik van het BICS.