You are here

BICS op uw pc?

Printer-friendly versionPDF version

Op deze pagina wordt als vervolg op "Wat is BICS?" kort uitgelegd hoe u BICS werkend op uw pc krijgt. Dit omvat o.a. het downloaden, installeren en instellen (configureren) van BICS. Uitgebreidere beschrijvingen zijn terug te vinden op de pagina's "Gebruik van BICS".

Tip: u kunt de tekst ook op papier afdrukken via de afdruksymbolen bovenaan dit scherm. 

Om BICS-versie 5 te kunnen installeren en gebruiken op uw pc heeft u een BICS-account (zgn. 7000 nummer) nodig. Heeft u dit (nog) niet?, zie BICS-account aanvragen. Ook moet uw computer aan enkele minimale systeemeisen voldoen.

 

BICS-versie 5 downloaden

U kunt BICS-versie 5 downloaden, nadat u een BICS-account heeft ontvangen:

 • Download BICS via de pagina "Downloaden BICS" van deze website.
  (Windows versie ca. 100MB, Linux versie ca. 300MB)
   Let op: voor de download is een stabiele verbinding nodig. Dus liever niet tijdens de vaart. U kunt BICS het beste downloaden en installeren als u stilligt. Is er Wi-Fi in de buurt? Dan adviseren wij om Wi-Fi te gebruiken.
 • Als de download gereed is kunt u BICS gaan installeren, zie de beschrijvingen hieronder.

 Een uitgebreide beschrijving van de downloadprocedure kunt u terugvinden in het menu-onderdeel "Downloaden BICS" op deze website.

BICS-versie 5 installeren

Zorg er voor dat u de registratiegegevens bij de hand heeft. Met name de Welkomstbrief en uw wachtwoord (het wachtwoord ontvangt u na activatie van uw account). Deze inloggegevens: gebruikersnaam en wachtwoord dient u in te vullen tijdens de installatie in het eenvoudige- of geavanceerde gebruikers / berichtendienstaccountscherm.

U start de installatie van BICS, door het opgehaalde (gedownloade) bestand te starten:

 • Onder Windows is dat het bestand: "BICS2-Install-x.x.x.xxxx.exe". Dit bestand is doorgaans te vinden in de Downloadmap op uw computer (u dient administratorrechten te hebben om BICS te kunnen installeren).
  (waarbij de x.x.x.xxxx in de bestandsnaam staat voor het betreffende versienummer van BICS)
 • Onder Linux is dat het bestand: "BICS2-Install32-x.x.x.xxxx.bin" of  "BICS2-Install64-x.x.x.xxxx.bin" (u dient het .bin bestand te starten als 'root' en eerst ook nog execute rechten te geven (chmod +x), voordat u het kunt starten onder Linux).
 • Onder Mac OS is dat het bestand  "BICS2-Install-x.x.x.xxxx.bin" (u dient het .bin bestand te starten (via sudo) vanuit een terminal window en eerst ook nog execute rechten te geven (chmod +x)).

Opstartscherm BICS-installatie 
Voorbeeld: opstartscherm van de BICS-installatie

Na een aantal stappen dient u nog enkele configuratieschermen in te vullen, waarvan het onderstaande gebruikersaccountscherm de belangrijkste is. Vul in dat scherm uw BICS-accountgegevens in:

 • Gebruikersnaam (het 7000 nummer), dat u als eerste onderdeel van uw "@edi.bics.nl" e-mailadres van de berichtendienst moet invullen (zie rode cirkels in onderstaand scherm).
 • Wachtwoord, het wachtwoord behorend bij uw BICS-account (zie rode cirkel).

BICS installatie en configuratie, BICS-account
Voorbeeld: gebruikersaccount geavanceerd configuratiescherm tijdens de BICS-installatie (configuratie van het berichtendienstaccount)

Na het afronden en afsluiten van het installatieprogramma, kunt u BICS voor de eerste keer opstarten (zie hieronder).

Meer detailinformatie over de installatieprocedure kunt u vinden op de pagina "Gebruik van BICS => Installeren van BICS

BICS-versie 5 gebruiken

Nadat BICS is geïnstalleerd kunt u het nieuwe BICS opstarten via de snelkoppeling op uw bureaublad of door het ingeven van "http://localhost" of "localhost" in de (URL) adresbalk van uw favoriete browser.

Als BICS de eerste keer wordt opgestart, moeten de referentiegegevens eerst worden opgehaald / bijgewerkt, alvorens u BICS gaat gebruiken. De referentiegegevens worden bij de eerste keer opstarten automatisch opgehaald / bijgewerkt, als de status van de verbinding in BICS staat ingesteld op "Goede verbinding". Meer details over de eerste keer opstarten van BICS, zie "Gebruik van BICS => Snel aan de slag => 1e keer opstarten".

U kunt na een installatie inloggen op BICS met de standaardnaam "bics2" en het wachtwoord "bics2". Hierna komt u in het hoofdscherm (het dashboard) van BICS.

BICS-versie 5 opstarten
Voorbeeld: inlogscherm van BICS

Na het succesvol inloggen verschijnt het onderstaande hoofdscherm (het dashboard) van BICS met daarin een overzicht van uw reizen.

BICS-versie 5, hoofdscherm (na inloggen)
Voorbeeld: BICS-hoofdscherm

Vanuit het bovenstaande BICS-hoofdscherm (het overzicht) kunt u de verschillende functies van BICS starten, zoals o.a.:

 • Het invoeren van reizen (knoppen "Nieuwe reis" of "Reis importeren".
  U kunt overigens pas reizen invoeren en versturen als ook de Referentiedata door BICS zijn bijgewerkt (onderaan het hoofdscherm dient achter de regel 'Referentiedata' een recente datum te staan).
 • Het wijzigen, kopiëren, exporteren, verwijderen, afdrukken of afsluiten van eerder ingevoerde reizen (deze opties worden zichtbaar als u een reis aanklikt).
 • Het controleren van de status van de verbinding. In dit voorbeeld staat deze links boven op "Goede verbinding".  Een goede verbinding is nodig om referentiegegevens op te halen en of berichten te kunnen versturen.
 • Het aanpassen en invoeren van de Administratieve gegevens, zoals uw casco's en adressen.
 • Het aanpassen van de systeeminstellingen (optie "Instellingen").
 • Het instellen van de dag of nachtstand (knoppen linksboven in het scherm "Overzicht").

Meer detailinformatie over het gebruik van BICS kunt u terugvinden in de sectie "Gebruik van BICS => Snel aan de slag".

De gebruikershandleidingen en overige achtergrondinformatie kunt u terugvinden in de sectie "Gebruik van BICS => Documentatie".

BICS-helpdesk en -ondersteuning

De BICS-helpdesk biedt uitgebreide, kosteloze ondersteuning aan, bij eventuele problemen met BICS, zoals het installeren van de BICS software of als er tijdens het gebruik problemen zijn ontstaan.

De openingstijden en contactgegevens van de helpdesk kunt u vinden onder het menu-onderdeel Contact & adressen op deze website.

Schepen die elektronisch meldplichtig zijn worden in noodgevallen ook buiten de opgegeven kantoortijden (24 uur per dag, 7 dagen in de week) door de BICS helpdesk geholpen. Er is sprake van een noodgeval, zodra u niet met BICS kunt voldoen aan de elektronische meldplicht.