You are here

Linux installatie commando's

Printer-friendly versionPDF version

Op een Linux-computer start u als root / admin gebruiker (of via het sudo commando) het gedownloade installatieprogramma, het .bin bestand (let op: dat u het juiste installatiebestand, de 32 of 64 bits variant, gebruikt, anders zal de installatie niet lukken). Voordat u de installatie onder Linux kunt starten, dient u het .bin bestand in de Downloads directory nog execute rechten te geven (chmod +x) via een zgn. command shell (in een terminal window).

Samengevat zijn de volgende stappen nodig voor de Linux variant:

  • Download het juiste instalatiebestand "BICS2-Installxx-x.x.x.xxxx.bin" (Linux).
  • Open een command shell / terminal window (te vinden bij de programma's of via zoeken op "term").
  • Ga naar de download directory waar het bestand "BICS2-Installxx-x.x.x.xxxx.bin" is terug te vinden.
  • Maak het installatiebestand executeerbaar (chmod +x) als root gebruiker (via het sudo of su commando).
  • Start het installatiebestand als root gebruiker.

Een command shell (terminal window) kunt u vinden bij de programma's of via de zoeken optie, zoek in programma's op "term" en start vervolgens het gevonden terminal programma.

Het gedownloade installatiebestand is te vinden in de "Downloads" directory van de browser (meestal terug te vinden in de home directory van de gebruiker, bijv. "/home/<user>/Downloads" of "$HOME/Downloads")

Vervolgens zijn dan de volgende shell commando's nodig om BICS te installeren:

->Onder Linux (32 bits variant):
 > cd Downloads (ga naar de download directory van de browser. meestal $HOME/Downloads)
 > sudo chmod +x BICS2-Install32-x.x.x.xxxx.bin (maak executeerbaar)
 > sudo ./BICS2-Install32-x.x.x.xxxx.bin (start installatie)

-Of (64 bits variant):
 > cd Downloads
 > sudo chmod +x BICS2-Install64-x.x.x.xxxx.bin
 > sudo ./BICS2-Install64-x.x.x.xxxx.bin

of als root gebruiker onder Linux (niet altijd is het su commando toegestaan):
 > su (en dan inloggen met root wachtwoord)
 > cd Downloads
 > chmod +x BICS2-Installxx-x.x.x.xxxx.bin
 > ./BICS2-Installxx-x.x.x.xxxx.bin

->Onder Mac OS op een Apple-computer:
Om de .bin variant te kunnen installeren zijn de volgende commando's nodig:
 > cd Downloads (ga naar de download directory van de browser, meestal $HOME/Downloads)
 > sudo chmod +x BICS2-Install-x.x.x.xxxx.bin (maak executeerbaar)
 > sudo ./BICS2-Install-x.x.x.xxxx.bin (start de installatie)

Het .pkg installatiebestand kunt u onder Mac OS (zonder aparte shell commando's) installeren door het bestand te starten vanuit Download directory via de Finder.

Terug naar de installatie pagina van BICS.